Oost NL

Nederland valt volledig stil als de zeespiegel fors stijgt

Wat zou er gebeuren als de zeespiegel nog harder gaat stijgen dan we verwachten? Als het water in het jaar 2100 met 6 meter is gestegen? Wageningse studenten onderzochten de gevolgen. Een interview met Joep Koene die Wageningse studenten de opdracht gaf in kaart te brengen wat er gebeurt als het water komt.

hoog water

Studenten uit Wageningen onderzochten wat er gebeurt als de zeespiegel 6 meter stijgt. De uitkomst is weinig bemoedigend. 70 procent van het land komt onder water te staan, de huidige economie komt volledig tot stilstand en miljoenen mensen moeten op zoek naar een nieuw onderkomen.

Wat is dit voor onderzoek?
Een kleine spoiler. Dit is weliswaar een serieus onderzoek, maar géén onderzoek van de universiteit zelf dat bevestigt dat dit ook gaat gebeuren. Maar het onderzoek is gedaan omdat er vermoedens zijn dat het wel zo ver gaat komen. Masterstudenten van verschillende studies moeten in hun opleiding voor opdrachtgevers onderzoeken doen. De opdrachtgever is in dit geval Joep Koene van de Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL.  ,,Mijn vakgebied is de energietransitie. Op een gegeven moment is er een point of no return als het gaat om hoog water. Ik wilde graag in kaart brengen wat er gebeurt als het water komt.’’ En dat deden Sanne Kalsbeek, Else Lotte Faasse, Qioan He, Robert Benjamins, Gaspard Beaucarne en Menno Verplak. De resultaten zijn beangstigend. Nederland verliest vrijwel al zijn landbouwgrond. Alle toeristische attracties en de steden Amsterdam en Rotterdam en de zo belangrijke luchthaven Schiphol verdwijnen van de kaart. Alle kustprovincies gaan kopje onder.

Waarom het jaar 2100?
Dat jaar wordt door deskundigen, waaronder deltacommissaris Wim Kuijken aangehouden als meetpunt voor stijging van de zeespiegel. Kuijken liet eerder dit jaar weten dat hij uitgaat van een rampscenario van maximaal 3 meter zeespiegelstijging door opwarming van de aarde. Eerder werd uitgegaan van maximaal een meter als doemscenario. Al bij dat scenario is bijvoorbeeld de Oosterscheldekering niet meer afdoende om hoog water in de Oosterschelde tegen te houden.

Ik wilde graag in kaart brengen wat er gebeurt als het water komt
—Joep Koene

Waarom kozen de studenten voor zes meter?

Dat was de opdracht van Koene. Hij gelooft dat het misschien nog wel een stuk erger gaat worden dan die 3 meter. ,,Als je ziet dat ze dit jaar opeens 2 meter extra stijging verwachten in het meest extreme scenario, kan dat over twintig jaar misschien wel nog verder oplopen. Een 6 meter zeespiegelstijging wordt reëel als alle sneeuw en ijs van Groenland smelt in 2100 of maar tien procent van het ijs van Antarctica.’’

Hebben we hier geen dijken voor? 

Nee, zegt Koene. ,,Er is geen discussie dat we 6 meter extra stijging van de zeespiegel kunnen stoppen met dijken. Dat kunnen we misschien bij drie meter al niet. Nu al zien we dat sommige polders amper droog te pompen zijn. Dit onderzoek geeft een doorkijkje naar wat de impact is als dit ook daadwerkelijk gebeurt. Ook dachten de studenten na over mogelijke oplossingen.’’

Hoe realistisch is dit?

,,Ik ben bang dat dit vrij realistisch is’’, zegt Koene. ,,Ik denk dat banken al over twintig jaar terughoudend zullen zijn met investeringen in vastgoed in het risicogebied.’’ Echt tevreden met de oplossingen van de studenten is hij niet. Ze komen met onder meer drijvende vliegvelden en gebouwen. ,,Zelf dacht ik meer aan het opbouwen van een goede band met Duitsland, voor al die watervluchtelingen die ergens moeten wonen. Of aan het focussen op de haven van Delfzijl. Want Rotterdam is dan verloren.‘’

Wat hebben we dan aan dit rapport?
,,Misschien zorgt het voor wat bewustwording’’,  zegt Koene. ,,Als je een keer in kaart brengt, wat de zeespiegelstijging allemaal doet, dan doen we eigenlijk in Nederland veel te weinig om het tegen te gaan, terwijl wij er wel er het meeste last van hebben. Stel dat het echt in 2100 gebeurt. Dan hebben we nog tachtig jaar om te bedenken wat we kunnen gaan doen om die desastreuze ramp voor Nederland te voorkomen. Laten we in ieder geval gaan nadenken.’’

De Gelderlander, Albert Heller, 3 januari 2019