Oost NL

Nederland onderschat Afrika. China niet.

Afrika biedt veel kansen voor handel en investeringen door Nederlandse bedrijven, maar we maken niet voldoende gebruik van de mogelijkheden.

Test

Afrika heeft een jonge bevolking en laat een hoge economische groei zien (afgelopen 15 jaar gemiddeld 4,5% per jaar tegen 1,5% in Europa). China zet inmiddels volop in op Afrika vanwege grondstoffen, afzetmarkt en productiemogelijkheden. China heeft Europa gepasseerd als grootste exportfinancier in Afrika (waarbij China zich vaak niet aan de OESO regels houdt). De waarde van de handel in goederen met Afrika is voor Nederland in de afgelopen 8 jaar bijna gehalveerd terwijl we juist een sterke groei zien voor China en India. Dit staat in het rapport ‘Afrika Strategie Nederlands bedrijfsleven’ van MKB Nederland en VNO NCW. Doel van de strategie is om het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen om meer zaken te doen in Afrika. De top 3 in Afrika met de meeste kansen voor onze bedrijven bestaat uit Zuid Afrika, Nigeria en Egypte.​