Oost NL

Mooie resultaten De Groeiversneller Energie

Mooie resultaten voor De Groeiversneller Energie gefinancierd door provincie Gelderland en uitgevoerd door Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. In bijgaande infographic is te zien dat er sinds de start van het programma zo'n 115 K CO2 reductie per jaar wordt gerealiseerd voor zowel zon als wind energie projecten ondersteund door De Groeiversneller Energie. En voor de komende jaren is er nog meer reductie voorzien. 

 

DGE

> Download de PDF

Projecten op een locatie in Gelderland die op redelijke termijn een bijdrage kunnen leveren aan de opwek van duurzame energie of besparing van energie of CO2, kunnen ondersteuning krijgen vanuit De Groeiversneller Energie. Een businessdeveloper Energie van Oost NL verkent samen met de aanvrager de businesscase en bekijkt wat er nodig is om de case te versterken.

Er zijn vouchers beschikbaar om extern advies in te huren. De focus ligt op het doorrekenen van businesscases, de fase die volgt op een haalbaarheidsstudie of verkenning.  ​De ondersteuning vanuit de Groeiversneller Energie is er niet alleen voor het mkb maar ook voor organisaties die initiatieven ontplooien om de energietransitie naar duurzame energie te versnellen of CO2 te reduceren (bijv. bewonerscoöperaties).​