Oost NL

Mkb-bedrijf sneller laten groeien zonder groeistuipen

Succesvolle mkb-en familiebedrijven groeien en lopen daarbij tegen allerlei nieuwe vragen op. Zoals: Welke medewerkers heb ik nodig om mijn bedrijf te laten groeien? Hoe zorg ik voor voldoende cashflow om door te groeien? Daar heb je structuur en een efficiënt management voor nodig. Met de programma's Growth Navigator en Scale-Up helpt De Groeiversneller van Oost NL familiebedrijven en andere mkb'ers groeistuipen voor te zijn.

Linze

​Veel ondernemers beginnen alleen of met twee of drie medewerkers als start-up. Groeit het bedrijf dan is het de kunst om als ondernemer mee te groeien, van doener naar manager. 'Snelgroeiende bedrijven vragen steeds om een andere vorm van organisatie en management', zegt Linze Rijswijk, programmamanager van De Groeiversneller bij ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. 'Met het maken van die groeistappen willen we ondernemers op een praktische manier een steuntje in de rug geven.'

De programma's Growth Navigator en Scale-Up helpen ondernemers een groeiplan op maat te maken voor hun bedrijf. De Growth Navigator van adviesbureau EY werkt met de Zeven Pijlers van Groei gebaseerd op de ervaring van vele (internationale) bedrijven. De deelnemers spiegelen de prestaties van hun eigen bedrijf aan die van marktleiders in hun sector. Dat biedt helder strategisch inzicht en leidt tot een actieplan waarmee groeiambities sneller worden waargemaakt.

Structuur, discipline en voorspelbaarheid

Het programma Scale-Up is ontwikkeld door de Scale Up Company met het boek Scaling Up, de Groeiformule van de Amerikaan Verne Harnish als uitgangspunt. De groei van een bedrijf leidt tot meer complexiteit en daardoor tot meer problemen met bijvoorbeeld medewerkers, marketing, op tijd leveren en cashflow, constateert Harnish. Alles draait om structuur, discipline en voorspelbaarheid bij Scale-Up. Met als resultaat een groeiplan voor de langere termijn en helderheid voor de ondernemer en zijn medewerkers op de korte termijn.

'Als een bedrijf groeit zie je de rol van de ondernemer sterk veranderen. Van bedrijfsleider en vaak meewerkend voorman naar manager die stuurt en delegeert', zegt Linze Rijswijk. 'Dat vraagt om aanpassingsvermogen van de ondernemer. Met de Growth Navigator en Scale-Up krijgen ondernemers op basis van hun eigen groeiplan inzichten aangereikt. En ze leren van andere ondernemers met een groeiend bedrijf.' 

Ook groeien?

De Groeiversneller maakt het voor bedrijven ook mogelijk met een voucher gebruik te maken van externe expertise, zoals Growth Navigator van EY of Scale-Up Company die bieden. Er zijn ook sectorale programma’s, zoals ScaleUpFood. En voor ondernemers die samen met andere ondernemers aan hun groeiplan willen werken is er bijvoorbeeld het programmma Business Versnellers. ‘Het blijft altijd maatwerk en de ondernemer bepaalt altijd zelf wie hij inhuurt’, aldus Linze Rijswijk. ‘De Groeiversneller heeft de afgelopen jaren meer dan 600 bedrijven ondersteund, met bijna evenzoveel adviseurs.’ Geïnteresseerd? Kom in gesprek en dien een quick scan in via www.oostnl.nl/de-groeiversneller.

26 november 2019 vindt er een bijeenkomst Growth Navigator EY plaats in Arnhem, aanmelden kan via Monique Smidt.