Oost NL

Mijlpaal voor Xenikos: Nijmeegs biofarmaceutisch bedrijf haalt €40 miljoen op

Xenikos, een biofarmaceutisch bedrijf dat een nieuwe therapie ontwikkelt voor de behandeling van immuungerelateerde aandoeningen, maakte vandaag bekend een financiering van €40 miljoen te hebben gerealiseerd in converteerbare leningen, bestaande uit twee gelijke tranches van €20 miljoen. De financieringsronde werd geleid door Veloxis Pharmaceuticals, met deelname van bestaande investeerders waaronder Oost NL. Oost NL is sinds 2012 aandeelhouder in Xenikos vanuit Topfonds Gelderland.

Xenikos

Xenikos gebruikt de opbrengst van de financiering om een klinische studie in de VS en de EU te starten, die is ontworpen om de werkzaamheid en veiligheid van hun belangrijkste product T-Guard® te toetsen voor de behandeling van ‘graft-versus-host disease’ (GVHD). GVHD is een ziekte die op kan treden bij (orgaan-) transplantaties. Daarbij bestaat het risico dat donor T-cellen (bepaalde immuuncellen) uit het transplaat de patiënt als ‘vreemd’ herkennen en vervolgens een afstotingsreactie op gang brengen. T-Guard® kan worden ingezet voor de behandeling van deze levensbedreigende afstoting na transplantatie. Het middel is gebaseerd op de werking van antilichamen. Het medicijn kan het immuunsysteem van patiënten resetten door snel en efficiënt ongewenste T-cellen te vernietigen.

Wereldwijd ontwikkelen jaarlijks zo’n 5.000 - 7.500 patiënten een dermate ernstige vorm van GVHD, doordat de standaard behandeling met (hoge doseringen) steroïden niet voldoende werkt. Dit zorgt voor een levensbedreigende situatie. Al decennia wordt gezocht naar een adequaat medicijn. De middelen die nu worden toegepast, zijn onvoldoende effectief of schieten door. Het middel van Xenikos ruimt op een snelle en effectieve manier volwassen T-cellen op, met een voorkeur voor de geactiveerde T-cellen die verantwoordelijk zijn voor de afstotingsreactie.

"De bekendmaking van vandaag benadrukt het vertrouwen van investeerders in het potentieel van T-Guard voor acute graft-versus-host ziekte," zegt Dr. Ypke van Oosterhout, CEO van Xenikos. "Er is dringend behoefte aan effectieve nieuwe behandelingen voor deze ernstige en vaak fatale aandoening, en wij geloven dat T-Guard deze leegte kan opvullen.”

Onder de voorwaarden van deze overeenkomst zal Xenikos de eerste tranche ontvangen bij ondertekening. De tweede tranche wordt uitgekeerd wanneer aan bepaalde criteria wordt voldaan.