Oost NL

Meniscusprothese van ATRO Medical ontvangt FDA Breakthrough Designation

​Knie artrose (osteoartritis) is een van de belangrijkste oorzaken van invaliditeit in Europa en de VS. De Trammpolin meniscusprothese van ATRO Medical is een implantaat dat is bedoeld om de kniepijn te verminderen en de mobiliteit te herstellen. De prothese kan een belangrijke uitbreiding van de behandelmogelijkheden gaan vormen, want voor een grote groep patiënten met een niet-functionele meniscus ontbreekt momenteel een effectieve behandeling. 
ATRO Medical

Het onderzoek naar de meniscusprothese begon in 2011 met een publiek-private samenwerking waarin het Orthopedisch Research Laboratorium (ORL) van het Radboudumc een belangrijke rol speelde. Dit onderzoek legde de basis voor de ontwikkeling van de huidige Trammpolin prothese. Een eerste studie naar de veiligheid en effectiviteit van de prothese wordt momenteel uitgevoerd bij een kleine groep patiënten in Nederland, onder meer in het Radboudumc.

Sneller toegang

Het doel van het Breakthrough Device Designation-programma is om patiënten en hun zorgverleners sneller toegang te bieden tot effectieve medische innovaties. De aanwijzing zorgt voor een voorspelbare en tijdige beoordeling door de FDA van de aanvraag en klinisch dossier. De meniscusprothese krijgt voorrang bij aankomende FDA-beoordelingen en de FDA zal ook meer transparantie geven omtrent de vereiste studieresultaten voor toegang tot de markt voor het meniscusimplantaat van ATRO Medical.

Investering

Oost NL investeerde begin 2018 in het bedrijf. ATRO Medical levert op haar manier een belangrijke bijdrage aan het verbeteren en betaalbaar houden van de zorg. De prothese moet er uiteindelijk tot leiden dat patiënten soepeler bewegen, minder pijn hebben en het implanteren van een metalen kunstknie vijf tot tien jaar kunnen uitstellen.