Oost NL

Lancering innovatiecentrum XL Cargo Drones

Het innovatiecentrum XLCargoDrones is 28 november gelanceerd tijdens de Amsterdam Drone Week. De Universiteit Twente, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en de Hogeschool van Amsterdam bundelen binnen het centrum hun krachten op het gebied van onbemande vliegtuigen voor vrachtvervoer. De focus ligt daarbij op de belangrijkste voorwaarden voor het ontwikkelen en introduceren van onbemande cargo vliegtuigen. Initiatiefnemers zijn gemeente Enschede, Novel-T, Universiteit Twente en Oost NL.

drone

De drie instituten zetten een gezamenlijke onderzoeksagenda op, waarin alle mogelijke aspecten aan bod komen: van maatschappelijke vraagstukken tot logistieke kansen en technologische ontwerpvraagstukken.

XLCargoDrones, zoals het centrum gaat heten, biedt een unieke mogelijkheid om een voortvarende start te maken door het bundelen van kennis, een netwerk van onderzoekers en faciliteiten die allen een stuk van de puzzel bezitten om onbemand vrachtvervoer door de lucht mogelijk te maken. Het centrum zoekt nadrukkelijk de samenwerking met nieuwe partijen, die de mogelijkheid hebben om de meerjarenagenda van het centrum verder vorm te geven. Daarbij is ruimte voor zowel overheden als het bedrijfsleven.

De onderzoeksagenda voor de komende jaren richt zich in ieder geval op:

  • Het ontwerpen van business cases voor onbemand goederentransport door de lucht
  • Wet- en regelgeving specifiek voor onbemand goederentransport door de lucht
  • Mogelijke effecten op mobiliteit
  • Introductiestrategie en maatschappelijke acceptatie
  • Versterken van de multimodale logistieke keten
  • Optimaliseren van de configuratie van onbemande vliegtuigen specifiek voor goederentransport

Hans Heerkens, assistant professor aan de Universiteit Twente en voorzitter van het Platform Unmanned Cargo Aircraft: “Onbemande vliegtuigen biedt vele kansen, maar het lijkt er op dat iedereen op elkaar wacht. Door het versterken van onze kennispositie hopen we besluitvormingsprocessen rond investeringen en beleid beter te kunnen bedienen, om op die manier te ondersteunen dat fabrikanten, dienstverleners en overheden stappen kunnen maken in de verwezenlijking van onbemand goederentransport door de lucht."