Oost NL

Kick-offmeetings Digipro als startschot voor grensoverschrijdende samenwerking

In februari vonden in het kader van het INTERREG V A-PROJECT Digipro kick-offmeetings plaats van twee samenwerkingsprojecten. Huis van de Brabantse Kempen organiseerde de inspirerende startbijeenkomst van het project CareBuddy Development, waarbij zowel de Nederlandse partner FreeSense Solutions als de Duitse partner Auric Höresysteme aanwezig waren. De aftrap van het project Smart Production and Quality Efficiency werd geheel in digitale stijl verricht. Door middel van een levendige videoconference gaven het Nederlandse Pillen Precision en het Duitse Novopress het startschot voor een grensoverschrijdend samenwerkingsproject.      

digipro

FreeSense Solutions en Auric Höresysteme ontwikkelen gezamenlijk een prototype van een multifunctionele wearable die geschikt is om ouderen bij hun dagelijkse activiteiten te assisteren. De uitdaging van het project bestaat erin, de verschillende functionaliteiten van de wearable in een zeer klein systeem te integreren. Daarbij is het van belang dat de CareBuddy makkelijk in gebruik is, vooral omdat het een doelgroep betreft die technologie vaak lastig accepteert. Zowel FreeSense Solutions als Auric Höresysteme kijken uit naar de grensoverschrijdende samenwerking. De CareBuddy levert namelijk een bijdrage aan belangrijke, maatschappelijke uitdagingen zoals het drukken van de zorgkosten, het faciliteren van zorg op afstand en het langer zelfstandig thuis wonen. Dit zijn vraagstukken die zowel aan de Nederlandse als Duitse kant van de grens een grote rol spelen, maar zeker ook daarbuiten.    

Automatisering en digitalisering

Pillen Precision en Novopress willen door het Digipro-programma hun strategische samenwerking verder verstevigen. Beide bedrijven hebben automatisering en digitalisering hoog in het vaandel staan. Het doel van het grensoverschrijdende innovatieproject is de ontwikkeling van een 24/7 productieproces, waarbij onafhankelijk van de inzet van menselijke arbeidskrachten doorgewerkt kan worden. Het Nederlandse bedrijf Pillen Precision zal in het kader van het project als hoofdontwikkelaar optreden. De grensoverschrijdende samenwerking levert voor Pillen Precision meer ingangen tot de Duitse markt op, terwijl Novopress door het project profiteert van een vroegere marktintroductie van haar productgroepen.   

Digipro ondersteunt mkb'ers uit de Nederlandse en Duitse kerngebieden met knowhow en subsidie van de oriëntatiefase tot conceptontwikkeling en uiteindelijk de bouw van prototypen. Door gebruik te maken van het grensoverschrijdende netwerk van Digipro wordt de samenwerking tussen partners over de grens vergemakkelijkt.

Partners van Digipro

Oost NL werkt als leadpartner van Digipro intensief samen met de projectpartners Huis van de Brabantse Kempen, LIOF, Stichting Regionaal Centrum voor Technologie Gelderland, IHK Niederrhein, WIR4, MCC, Gemit en Euregio Rijn-Waal. Daarnaast is een groot aantal 'geassocieerde partners' betrokken bij de uitvoering van de verschillende Digipro-projecten. Het projectgebied omvat Gelderland, Oost-Brabant, Limburg en een deel van Nordrhein-Westfalen.

Binnen Digipro is er nog steeds ruimte voor projectaanvragen van ondernemers. Ga naar de website voor meer informatie en neem contact op met de partner in uw regio: https://www.digipro-interreg.eu/ 

Digipro wordt in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Europese Unie/INTERREG.

interreg-logo