Oost NL

Jan en Freek over een energieneutrale samenleving

Dit jaar werkt Oost NL 15 jaar aan de duurzame ontwikkeling van de economie in Oost-Nederland. Tijdens ons jubileumevent op 25 juni 2018 kijken we naar de toekomst. De toekomst is nu, de toekomst zijn wij! Hoe gaan we onze maatschappelijke uitdagingen aan? Onze collega's Freek Welling, senior investment manager en Jan Jonker, senior projectmanager, organiseren de sessie 'Klimaatsprookjes of realiteit?' Wat te doen voor een energieneutrale samenleving, hier en nu? Hoe kijken Freek en Jan naar deze uitdaging?
zonnepark_15jaar

Wat betekent duurzame ontwikkeling voor jou?

Freek Welling: Ervoor zorgen dat 'duurzaam' geen container begrip gaat worden, maar de basis van de toekomst van al het economisch handelen. We hebben beperkte middelen tot onze beschikking en laten we proberen deze samen zo evenredig mogelijk te verdelen, waarmee je een bestendige duurzame toekomst realiseert.  

Jan Jonker: De 3 E's van Economy, Ecology en Entrepeneurship. Economisch haalbare en schaalbare activiteiten, die bijdragen aan CO2 reductie/-klimaatverandering, zo snel mogelijk helpen uitvoeren en middelen hiervoor mobiliseren. We hebben geen tijd te verliezen.

Maatschappelijk uitdagingen, wat is jouw impact?

Freek Welling: Invulling geven aan de ontbrekende schakel om concrete duurzame energieprojecten te realiseren. Vanuit mijn kennis en ervaring op het gebied van finance en energie(transitie) samen met partijen in de regio dat ene mooie project toch mogelijk maken, door net even verder te gaan dan wat algemene praktijk is. Open staan voor vernieuwing, elkaar helpen, overtuigen en meenemen, dat is mijn manier om de maatschappelijke uitdaging te realiseren.    

Jan Jonker: Organisaties uit verschillende werelden bij elkaar brengen en tot samenwerking te bewegen/krijgen. De energietransitie is alleen maar mogelijk als bedrijven, burgers en overheden/kennisinstellingen met elkaar samenwerken. Ze weten elkaar niet altijd te vinden en de samenwerking komt niet altijd vanzelf, daar probeer ik smeerolie aan toe te voegen.

Wat vormt volgens jou de toekomstige kracht van Oost-Nederland?

Freek Welling: Waar is de regio goed in? Energie zit in het DNA van Gelderland, je ziet het door de vele ondernemingen die er gevestigd zijn en het aantal initiatieven, zoals het GEA. Laat zien dat het kan. Geef het voorbeeld om anderen te inspireren!

Jan Jonker: Oost-Nederland is sterk in een aantal thema's die maatschappelijk heel relevant zijn, zoals de energietransitie en de gezondheidszorg van morgen. Industrie, startups, kennisinstellingen en overheden weten elkaar rondom deze thema's steeds beter te vinden. Daarmee maken we vernieuwing voor maatschappelijk belangrijke oplossingen mogelijk, en dat moeten we vooral ook (meer) uitdragen.