Oost NL

Jaarcijfers Oost NL: Focus op maatschappelijke uitdagingen loont

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL sluit 2018 af met mooie resultaten. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde jaarverslag 2018. De groei van de nationale economie is licht afgenomen, en zo ook in Oost-Nederland. Internationale handelsconflicten en brexit leiden tot onzekerheid, en bedrijven hebben moeite met het aantrekken van talent. Mede daarom is het van belang met focus te blijven investeren in de duurzame versterking van de regionale economie.

Brug bij Deventer
  • Bekijk de belangrijkste cijfers en lees meer over hoe door Oost NL ondersteunde innovatieve bedrijven, projecten en initiatieven bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen in ons digitale jaarboek.

​Gelderland en Overijssel zijn van oudsher sterk in de sectoren Health, Tech, Food en Energy. Juist in die sectoren ontwikkelen bedrijven innovatieve  oplossingen met grote maatschappelijke impact. "De kracht van onze regio vinden we voor een belangrijk deel terug in deze vier sectoren, maar bijvoorbeeld ook in Logistiek. Door onze focus hebben we in 2018 resultaten geboekt waar we in Oost-Nederland trots op mogen zijn", aldus Marius Prins, algemeen directeur van Oost NL. 

Resultaten

Oost NL kijkt terug op een goed jaar. Het financiële resultaat bedroeg € 2,3 miljoen. Dit positieve resultaat is mede te danken aan succesvolle exits. Samen met haar partners zorgde Oost NL voor substantiële investeringen in de regionale economie: bijna € 41 miljoen aan uitgelokte investeringen via het ontwikkelen van innovatieprojecten, en ruim € 210 miljoen aan uitgelokte investeringen samen met andere investeerders en financiers in de regionale economie van Gelderland en Overijssel. Inclusief alle fondsen onder management investeerde Oost NL verder met geld van overheden voor bijna € 32 miljoen in startups en groeibedrijven en boekte het ruim € 6 miljoen aan exit-opbrengsten. Nieuwe vestigingen en uitbreidingen van bedrijven in Oost-Nederland leiden naar verwachting in de komende drie jaar tot ruim 1.200 nieuwe directe arbeidsplaatsen en € 278 miljoen aan bedrijfsinvesteringen. 

Maatschappelijke impact

Guido van Woerkom, voorzitter van de Raad van Commissarissen: "Oost NL wil de bestaande ecosystemen versterken en de aandacht nog meer dan voorheen richten op maatschappelijk rendement voor de lange termijn. De doelstellingen worden steeds meer vertaald naar het aangaan van maatschappelijke uitdagingen. De Raad van Commissarissen ziet dat als een positieve ontwikkeling en we blijven ons met de directie en de medewerkers met volle energie inzetten voor de regionale economie."

Marius Prins herkent zich in die woorden. "Onze maatschappelijke impact is ons bestaansrecht. Het afgelopen jaar investeerden we in kansrijke innovatieve startups, zodat bijvoorbeeld hoogwaardige medische toepassingen eerder op de markt kunnen komen. We waren verder betrokken bij uiteenlopende innovatieclusters: van bedrijven die actief zijn rondom het thema energie(opslag) tot aan het kweken van exotische specerijen in kassen. En we hebben weer meer (internationale) bedrijven kunnen overtuigen van de kracht van onze regio," zegt Prins.

​Vooruitblik

Internationale onzekerheid rondom de brexit en het handelsconflict tussen de VS en China zijn zorgwekkend, ook voor Oost-Nederland. Oost NL speelt daar op in, onder meer door actief contacten te zoeken met Britse bedrijven die zich in onze regio zouden kunnen vestigen. Ook de krapte op de arbeidsmarkt is een punt van zorg. "Dat het mkb mede daardoor oog krijgt voor kwetsbare groepen in de maatschappij, zoals vluchtelingen of mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt zien we als een positieve stap richting een inclusieve en innovatieve samenleving", aldus Prins.