Oost NL

iPro-N Continued van start: van slimme vijvers tot efficiëntere windmolens

Op maandag 10 februari 2020 vond in Hengelo de kick-off van het INTERREG VA-project iPro-N Continued plaats. Tijdens een kick-off presenteerden de zes deelnemende bedrijven hun projectplannen. Elk project betreft een Nederlands-Duitse samenwerking ​gericht op de prototypeontwikkeling van intelligente producten en processen. iPro-N Continued draagt bij aan een sterkere economische verwevenheid in het Duits-Nederlandse grensgebied en levert een bijdrage aan de participatie van mkb-bedrijven uit de productiesector aan "Smart Industry". iPro-N Continued is het vervolg op de succesvolle voorloper iPro-N.
i-ProN
Alex van Geldrop, projectleider van iPro-N Continued: "Met de zes innovatieprojecten binnen dit INTERREG-programma verkennen de deelnemende bedrijven op een laagdrempelige manier hoe ze nieuwe technologische mogelijkheden kunnen inzetten om hun economische, maar vooral ook maatschappelijke impact te vergroten. De intentie is dat ondernemers aan de slag gaan met de ontwikkeling van innovatieve diensten en producten die hun organisatie klaar maken voor de toekomst. Het consortium van iPro-N Continued probeert de bedrijven hierin te faciliteren door de processen zo efficiënt mogelijk in te richten. We focussen ons uitsluitend op haalbare projectvoorstellen met voldoende kwaliteit om zo te zorgen dat de middelen doelmatig en effectief gebruikt worden."

Slimme vijvers

De projecten binnen iPro-N Continued appelleren aan het groeiende besef van het belang van een duurzame leefomgeving. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan de ontwikkeling van sensoriek in combinatie met algoritmes om slimme vijvers te realiseren die zo efficiënt mogelijk eendenkroos aanmaken. In een ander project wordt door middel van oppervlaktebehandeling de effectiviteit van de wieken van windturbines verhoogd. Zo zetten bedrijven met relatief kleine projecten stappen die een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we op dit moment staan. Ook wordt door middel van robotica gezocht naar een manier waarop snel en nauwkeurig grote tekeningen worden geschetst ten behoeve van recreatieve routes wat moet leiden tot meer wandelaars en fietsers.

Grensoverschrijdende netwerkvorming 

​De grensoverschrijdende netwerkvorming van mkb-bedrijven en kennisinstellingen heeft positieve effecten op de kwaliteit van innovaties in het bedrijfsleven. Waar bedrijven normaal hun blik op het binnenland hebben gericht, worden ze nu verleid om juist ook over de grens te kijken. Daarmee verkrijgen ondernemers inzicht in de beschikbare kennis en vaardigheden in het buurland en wordt ook de potentiële marktomzet in kaart gebracht. Bovendien vormt deze vorm van grensoverschrijdende samenwerking een eerste stap richting verdere internationalisering.

 
Het projectmanagement van iPro-N Continued ligt in handen van de regionale ontwikkelingsmaatschappij 'Oost NL' en de 'TAFH Münster'. De voormalige partners uit iPro-N, namelijk Emsland GmbH, Technologiecentrum Noord Nederland TCNN, Münsterland e.V. en Stichting Novel-T zijn als associate partner aan het project verbonden.