Header fallback 1

ION+2 voor innovatieve ondernemers in Oost-Nederland 

Vanaf vandaag kunnen ondernemers uit Gelderland én Overijssel financiering aanvragen vanuit ION+2 voor de slimme uitrol van innovatieve technieken en processen. Er is een bedrag van 5,5 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven die zich richten op innovaties op het gebied van digitalisering en groen, die gaan zorgen voor een veerkrachtig herstel van de economie. De middelen van het fonds komen uit het REACT-EU programma. Oost NL treedt op als fondsmanager van ION+2.

money-2696219_1920.jpg

ION+2 is een vervolg op het succesvolle ION+, waarmee tot nu toe twaalf innovatieve Gelderse bedrijven kapitaal ophaalden om een stap te zetten in de verdere ontwikkeling van uiteenlopende innovaties. Zoals XINTC, dat zich richt op de opslag van groene waterstof, AMT Medical dat openhartoperaties veiliger wil maken en Time Travelling Milkman, dat een plantaardig alternatief  voor zuivelproducten ontwikkelt. Vanuit ION+2 kunnen nu ook Overijsselse ondernemers financiering aanvragen.

Tekst gaat verder onder de video.

Voor wie?

ION+2 richt zich op mkb-ondernemingen die actief zijn in innovatieve sectoren, zoals Agro & Food, Health, HighTech Systemen & Materialen of Energie en Milieutechnologie, inclusief biobased economy en cross-overs tussen die sectoren. Ondernemingen kunnen met deze financiering nieuwe ideeën en producten op een toegankelijke manier testen en doorontwikkelen. Hiermee wordt voorgesorteerd op een snelle en succesvolle marktintroductie van innovaties die bijdragen aan de verdere verduurzaming en vergroening van de economie, ecologische duurzaamheid en/of een bijdrage leveren aan de verdere digitalisering van het bedrijfsleven en de toepassing van digitalisering in de maatschappij.

REACT-EU

De middelen voor ION+2 komen uit de tweede tranche van het REACT-EU programma. Met die tweede tranche stelde de EU een bedrag van € 60,5 miljoen beschikbaar voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel  van de regionale economie. Het grootste deel wordt beschikbaar gesteld voor projectaanvragen in de categorieën ‘ontwikkelingsprojecten’ en ‘gedeelde faciliteiten.’ Een bedrag van € 5,5 miljoen wordt ingezet voor ION+2.

Om een snelle uitvoering mogelijk te maken, is het extra budget via de EFRO-programma’s 2014-2020 uitgegeven. De Management Autoriteit (MA) EFRO Oost-Nederland is verantwoordelijk voor toekenning en beheer van middelen. Dit programma is gericht op het versterken van de concurrentiepositie van Oost-Nederland als innovatieve Europese regio.

Strategische Innovatie- en Investeringsagenda

Provincie Overijssel en Provincie Gelderland zetten de komende jaren vol in op een groene en digitale economie, waarin herstel en innovatie de boventoon voeren. De plannen zijn samengevat in een Oost-Nederlandse strategische innovatie- en investeringsagenda (SIIA). De provincies, regio’s en Oost NL investeren in innovaties op gebied van veilig en duurzaam voedsel, gezondheidszorg, digitalisering, schone energie en circulaire economie.

Financiering aanvragen?

Oost NL is fondsmanager van ION+2. Wil je weten of financiering via ION+2 tot de mogelijkheden behoort voor jouw bedrijf? Bekijk dan hier de voorwaarden. Heb je vragen over de mogelijkheden, neem dan contact op met Carl Heijne (Food), Björn Schaap (Health), Tim Markus (Tech) of Rick Mintjes (Energy), via 088 667 01 00.

REACT EU OP Oost