Header fallback 1

Investering voor groene waterstof startup XINTC global

Apeldoornse innovatie zet zonne- en windenergie om in waterstof

XINTC global uit Apeldoorn ontwikkelt een schaalbare modulaire elektrolyser die op iedere locatie waterstof kan produceren, onafhankelijk van het type energiebron. De elektrolyser van het bedrijf is daarmee geschikt om zonne- en windenergie rechtstreeks om te zetten naar waterstof. Om haar technologie verder te ontwikkelen ontvangt deze Apeldoornse startup een financiering vanuit innovatiefonds ION+, een fonds dat gesubsidieerd wordt uit Europese subsidieprogramma OP-Oost met cofinanciering van de provincie Gelderland. Het Goeie Grutten Impact Fonds en enkele family offices zijn co-financier.

XINTC - electrolyser skid.png

Elektrolyse is een chemische reactie die met behulp van elektriciteit samengestelde stoffen ontleedt tot enkelvoudige stoffen. XINTC doet dat door water te splitsen in waterstof en zuurstof, met behulp van elektriciteit. In het ontwerp van XINTC gaat het primair om groene waterstof: waterstof dat geproduceerd wordt met behulp van  duurzame stroom.

Groene waterstof krijgt belangrijke kansen toegeschreven in de toekomstige energie- en grondstoffenmix. De ontwikkeling en innovatie van de productie van groene waterstof zal naar verwachting steeds goedkoper worden, terwijl de uitstoot van CO2 steeds duurder wordt. XINTC speelt met haar technologie in op deze ontwikkeling. De onderneming biedt een oplossing voor het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het terugdringen van CO2-uitstoot.

Gasmodules

Uniek aan de elektrolyser van XINTC is dat deze goed om kan gaan met wisselende stroomtoevoer, bijvoorbeeld als er veel zonne- of windenergie wordt opgewekt. Dat de elektrolyser zo geschikt is voor fluctuerende stroomtoevoer komt door het ontwerp van het systeem van meerdere losse gasmodules die onderling samenwerken. Wilko van Kampen, CEO van XINTC “Wanneer er meer of minder stroom toevoer is, zorgt slimme software ervoor dat er waterstof geproduceerd wordt onder de meest gunstige conditie. De elektrolyser beweegt feitelijk mee met de stroomaanvoer. En wanneer een zonne- of windpark wordt uitgebreid, is het mogelijk om heel eenvoudig extra modules bij te plaatsen. De gasmodules van XINTC bestaan bijna volledig uit kunststof, hebben geen schaarse metalen en zijn vloeistof- en gasdicht; voor de veiligheid is dat een belangrijke toevoeging.”

Tekst loopt verder onder de afbeelding.

gasmodule

De elektrolysers van XINTC kunnen overal geplaatst worden, bijvoorbeeld bij een zonnepark, legt Van Kampen uit: “Met onze systemen kunnen we waterstof decentraal produceren, in tegenstelling tot de bestaande elektrolysers die veelal waterstof produceren op een centrale plaats en voor hun prestatie afhankelijk zijn van een constante energietoevoer.” De geproduceerde waterstof kan vervolgens gebruikt worden als emissievrije brandstof of grondstof voor de industrie en als schone energiedrager voor zwaar transport, zoals vrachtwagens, bussen, schepen en treinen.

Investering

Om haar technologie verder te ontwikkelen ontvangt XINTC financiering vanuit het Innovatiefonds ION+, een innovatiefonds voor mkb-ers in Gelderland, dat de overgang naar een koolstofarme economie actief ondersteunt. Van Kampen: “We weten dat onze techniek werkt. . Met deze investering kunnen we meerdere prototype-installaties bouwen voor de eerste klanten; daarmee zetten we een belangrijke stap in de doorbraak van ons product.”

"Het is mooi dat we met onze Gelderse financiële instrumenten deze innovatie helpen versnellen. Want dit soort oplossingen heeft Nederland nodig om over te schakelen op duurzame energie", aldus Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde voor Economie en Innovatie.

Oost NL is fondsmanager van ION+ en verstrekt de financiering aan XINTC in de meest risicovolle innovatiefase. Rick Mintjes, investment manager Energy bij Oost NL: “XINTC heeft een veelbelovende techniek in handen waar veel vraag naar is. Waterstof geldt als een van de belangrijkste energiedragers om de vervuilende industrie en zwaar transport te verduurzamen, om opwarming van de aarde tegen te gaan. (Oost-)Nederland neemt een sterke positie in als het gaat om waterstof. Om die koppositie te blijven behouden is het van belang te investeren in innovatieve technologieën.” De provincie Gelderland wil de productie en het gebruik van groene waterstof aanjagen, als onderdeel van het toekomstig energiesysteem.

Kee Koopmans, investment manager bij het Goeie Grutten Impact Fonds: “De verduurzaming van ons energiesysteem gaat gelukkig de goede kant op met steeds meer zonne- en windparken. Oplossingen vinden voor de vraagstukken wat met overtollige energie te doen als er veel zon en wind is enerzijds, en waar energie vandaan te halen als het juist niet waait en niet zonnig is anderzijds, wordt daardoor wel steeds urgenter. Goeie Grutten investeert in vroege fase bedrijven met oplossingen hiervoor. Waterstof kan een heel belangrijke rol gaan spelen voor energieopslag. De electrolysers van XINTC  zijn door hun schaalbare opzet een heel goede manier om hier een stuk van de oplossing aan bij te dragen.”

Netwerk

Oost NL ondersteunt XINTC door het bedrijf met relevante partijen in contact te brengen. Het bedrijf ontving al eerder een voucher van De Groeiversneller Energie waarmee een business case is doorgerekend voor een pilot bij een zonnepark van glastuinbouwondernemers. De Groeiversneller Energie is een initiatief van de provincie Gelderland om de transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energie te versnellen. XINTC global wordt door netwerkorganisatie Kiemt ondersteund in het programma Innovatiemotor. Dit programma biedt ondersteuning o.a. in business development, het zoeken naar financiering en het verbinden van partijen binnen en buiten het netwerk van Kiemt.

ion+