Header fallback 1

Investering in circulaire oplossing voor sliboverschot

​Het Gelderse VSGM heeft een innovatieve methode voor een circulaire verwerking van slib uit riool- en waterzuivering. Nu wordt slib nog verwerkt in verbrandingsovens, gecomposteerd of gestort, met CO2-uitstoot of vervuiling tot gevolg. Door slib te verwerken met de technologie van VSGM, ontstaat een nieuw materiaal dat als grondstof te gebruiken is in de bouwindustrie. Naast zeer lage CO2-uitstoot heeft deze technologie als enige bijna geen stikstofuitstoot. Provincie Gelderland investeert via Topfonds Gelderland, waarvan Oost NL fondsmanager is, in het bedrijf om deze veelbelovende techniek sneller op de Nederlandse markt te brengen.

VSGM installatie Wilp

​Slib is een groot probleem. Dagelijks filteren riool- en waterzuiveringsinstallaties grote hoeveelheden slib uit water. Slib is een "modderige" substantie en bestaat vooral uit water dat vervuild is met o.a. organisch materiaal, bacteriën, fosfaat, nitraten, oliën en metalen. Nederland heeft een groot overschot aan slib, mede omdat er een tekort is aan verwerkingscapaciteit, als gevolg van strengere milieuregels die voor de verwerking van toepassing zijn.

Circulair: van slib naar grondstof

VSGM biedt met de zogenaamde MID MIX-technologie een kansrijk alternatief voor slibeindverwerking. Na verwerking van ontwaterd zuiveringsslib in de MID MIX-installatie resteert een fijn wit poeder, Neutral genaamd. Neutral is te gebruiken in een breed scala van toepassingen in de bouw en kan in bepaalde producten cement geheel of gedeeltelijk vervangen. Ook is het geschikt voor bodemstabilisatie bij de wegenbouw. "Zo maken we van slib, waarmee iedereen in z'n maag zit, een duurzaam product waar je iets aan hebt", aldus een trotse Mladen Filipan van VSGM.

Jan van der Meer, gedeputeerde Energietransitie: "Het bedrijfsleven heeft een belangrijke rol in het verminderen van de Co2 uitstoot. Innovatieve technieken zijn hard nodig om meer duurzame producten te maken. Mooi dat dit Gelderse bedrijf deze innovatie heeft ontwikkeld. We ondersteunen dit van harte."

Mobiele installatie

Met de installatie van VSGM kan de klant slib op locatie verwerken. Daardoor vermijdt de klant milieubelastend transport van vervuilde grond en slib, bespaart transportkosten en vermindert de klant het aantal verkeersbewegingen. En omdat slib niet verbrand wordt in ovens neemt de uitstoot van CO2 met deze innovatie af.  De afgelopen jaren heeft VSGM in samenwerking met afvalbedrijven en waterschappen veel getest om aan te tonen dat MID MIX werkt. De techniek wordt al toegepast in Servië, Frankrijk, Kroatië en Spanje. VSGM heeft in Nederland de exclusieve licentie om het gepatenteerde systeem te vermarkten.

Investering

Provincie Gelderland investeert via fondsmanager Oost NL vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, onderdeel van Topfonds Gelderland. Filipan is blij met het vertrouwen in de onderneming: "Met deze financiering vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland kan VSGM de techniek introduceren op de Nederlandse markt. Deze investering geeft ons ruimte om de komende maanden met klanten in gesprek te gaan over plaatsing van installaties. Er is nu al veel interesse uit de Nederlandse markt en naar verwachting plaatsen we de eerste commerciële installatie medio 2020 bij de eerste klant."

Bart Lugard, investment manager Energy bij Oost NL legt uit waarom het Innovatie- en Energiefonds Gelderland in de onderneming investeert: "Bodemvervuiling is een actueel thema en slib is een groot probleem. VSGM heeft daar een unieke en circulaire oplossing voor die ook leidt tot een CO2- en stikstofreductie. Dat blijkt ook uit onderzoek in het veld en bij mogelijke klanten wat wij hebben gedaan. Oost NL investeert in ondernemers met innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen, juist daar liggen economische kansen." In een eerder stadium doorliep VSGM de aanvraag van een lening bij Qredits, via het programma De Groeiversneller van Oost NL. De lening maakt ook deel uit van deze financieringsronde. Oost NL blijft actief betrokken bij de ontwikkeling van het bedrijf. ​