Oost NL

Inspiratiesessie: "Focus aanbrengen en durven te kiezen"

Wat is er nodig voor de economische structuurversterking van Oost-Nederland? Hoe ziet het optimale ecosysteem van onze regio er uit in 2021? Deze vragen en meer kwamen aan de orde bij de inspiratiesessie met Prof. dr. Frans van Vught en veertig ondernemers en regionale vertegenwoordigers van overheden en kennisinstellingen. Deze sessie dient als bron voor de aanpassing van het meerjarenplan van Oost NL.

inspiratiesessie Frans van Vught foto

In deze interactieve sessie werd vooral ingegaan op de verdere versterking van de regionale economie. De aanwezigheid van de Gelderse gedeputeerde Michiel Scheffer gaf aan dat het belang van deze strategische verkenning breed wordt gedragen onder de aandeelhouders van Oost NL.

Prof. dr. Frans van Vught is hoogleraar bestuurskunde, oud-rector magnificus en oud-voorzitter van het CvB van de Universiteit Twente en topadviseur van de Europese Commissie. Hij gaf zijn visie op de toekomstige kracht van Oost-Nederland: Samenhang creëren op de thema's waar de regio al sterk in is en daar bedrijven op aan te laten haken. De regio Oost-Nederland moet ook in vergelijking met andere regio's bepalen waar de regionale kracht zit: 'Focus aanbrengen en heel goed (durven) kiezen', aldus Van Vught.

Kracht van Oost-Nederland

De kracht van Oost-Nederland werd tijdens de sessie nog maar eens verwoord: De drie universiteiten in Wageningen, Nijmegen, en Twente en andere kennisinstellingen. "Dat is de basis van onze kracht, aan het begin staan van de kennisontwikkeling. Wat we doen, moeten we heel goed kunnen", aldus Van Vught. De grote groep mkb'ers en familiebedrijven in onze regio moeten we koesteren en gebruiken om volume te maken. Uiteindelijk zijn veel mkb'ers samen veel minder log dan een grootbedrijf. De aanwezigen tijdens deze sessie vulden dit aan met de krachtige samenwerking met Duitsland. Mkb'ers waaronder familiebedrijven moeten we koesteren en hun kracht bundelen. We moeten kennisgebieden op wereldniveau blijven ontginnen.