Oost NL

Inspiratiesessie: "Creëer een ecosysteem waarin startups floreren"

​Wat is er nodig voor de economische structuurversterking van Oost-Nederland? Hoe ziet het optimale ecosysteem voor onze startups er uit in 2021? Deze vragen en meer kwamen aan de orde bij de inspiratiesessie met Constantijn van Oranje, Special envoy van de StartupDelta, en 50 ondernemers en regionale vertegenwoordigers van overheden en kennisinstellingen.

contantijn_web

Prins Constantijn van Oranje is special envoy van de StartupDelta. In de interactieve sessie eind maart bij Oost NL werd vooral ingegaan op randvoorwaarden die nodig zijn om een gunstig klimaat te scheppen voor startups en scale-ups. Nederland is twee keer zo groot als Silicon Valley, goed gepositioneerd qua meertaligheid, qua aanwezige multinationals (dat helpt bij het betreden van de markt, door startups), goede kennisinstellingen en een overheid goed georganiseerd en gericht op goede innovatie. Kortom, een ideale basis voor innovatie.

Oost NL heeft veel aandacht voor vroeg fase bedrijven, als belangrijke uitvoerder van de samenwerking van overheid, onderwijs en ondernemers. In het regionale economische klimaat spelen startups een belangrijke rol. Oost-Nederland ontwikkelt zich goed en behoort tot de top van de wereld. De vraag is hoe we die positie vast kunnen houden en hoe we die kunnen verbeteren. Veel innovaties komen per slot  van rekening voort uit startups.

Laat kennis niet op de plank liggen

 

De sessie ging over startups, de rol van de overheid bij financiering en over Oost-Nederland als katalysator van innovatie. Valorisatie was daarbij een van de thema's die aan bod kwam. De stap van universitair onderzoek naar startup is voor ondernemers vaak een complex traject.  "Laat kennis niet op de plank liggen bij universiteiten", was dan ook een van de aanbevelingen van Constantijn van Oranje.

Oost NL past haar meerjarenplan aan om deze beter aan te sluiten op recente ontwikkelingen. Dat doet Oost NL graag in interactie met de verschillende stakeholders. Deze sessie was een tweede in een reeks van drie. Een verslag van de eerste sessie is hier ​terug te vinden.