Oost NL

Innovatiefonds Overijssel vanaf 1 mei 2020 weer opengesteld

Vanaf 1 mei kunnen innovatieve Overijsselse ondernemers  weer aanvragen indienen bij het Innovatiefonds Overijssel (IFO) voor risicodragend kapitaal. Provincie Overijssel investeert hiermee in kansrijke bedrijven om de regionale economie en werkgelegenheid in de provincie verder te stimuleren. Oost NL is fondsmanager van het Innovatiefonds Overijssel.

HTSP Hengelo1a - rechten Oost NL 2017

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie en Financiën van de provincie Overijssel: "Juist nu willen we ondernemers helpen om zich voor te bereiden op de toekomst. De vele mkb-ers in onze provincie vormen de motor van de regionale economie. Als provincie nemen wij het voortouw door wél te investeren in een fase waarin de risico's wat groter zijn. Behalve door het stimuleren van de regionale economie en het vergroten van de werkgelegenheid, willen we  ondernemers in Overijssel ook kunnen blijven voorzien van nieuwe, op toekomst gerichte financieringen."

Marius Prins, algemeen directeur van Oost NL: "De coronacrisis grijpt om zich heen en de economische gevolgen zijn groot. We maken ons zorgen dat veel kansrijke bedrijven moeite hebben met de financiering van hun plannen. Met de openstelling van het Innovatiefonds Overijssel kunnen we weer een aantal ondernemers ondersteunen, zodat zij over een langere  termijn kunnen groeien en de regionale economie versterken."

Overijsselse ondernemers met groeiambities kunnen weer aanvragen indienen bij het Innovatiefonds Overijssel

Innovatiefonds Overijssel biedt oplossingen aan ondernemers met groeiambities: leningen en risicokapitaal voor het ontwikkelen van innovatieve producten of diensten voor ondernemers met een goed plan. De provincie Overijssel heeft het Innovatiefonds Overijssel in 2016 in het leven geroepen om de regionale economie en werkgelegenheid in de provincie te stimuleren en innovatie te bevorderen. Er wordt geïnvesteerd door middel van leningen en participaties. Oost NL is fondsmanager. Informatie over het innovatiefonds Overijssel staat op https://oostnl.nl/nl/innovatiefondsoverijssel.

Oost NL investeert met risicodragend kapitaal en/of leningen direct en indirect in kansrijke en innovatieve bedrijven in Oost-Nederland. Oost NL is fondsmanager van fondsen die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Gelderland en de provincie Overijssel beschikbaar stellen voor de uitvoering van hun economisch beleid. Meer informatie op www.oostnl.nl.