Header fallback 1

Innovatie van Predica Diagnostics verbetert screening baarmoederhalskanker

Eerste investering uit innovatiefonds voor mkb’ers ION+2 toegekend

Een gezamenlijke financiering vanuit ION+2 en het Thematische Technologie Transfer Medtech Fonds (TTT Medtech) in Predica Diagnostics uit Nijmegen maakt de verdere ontwikkeling van nauwkeurige en snelle diagnostiek van verschillende kankertypen mogelijk. In eerste instantie richt het de spin-off van de Radboudumc Holding zich daarbij op verbetering van baarmoederhalskankerscreening. Door de betere diagnose is er minder onnodig inwendig onderzoek nodig. Dat scheelt tijd, geld en onnodige zorgen voor gezonde vrouwen. Het is de eerste financiering uit ION+2, waarvan Oost NL fondsmanager is en de eerste gezamenlijke investering met TTT Medtech.

1 Predica foto 20220718.jpg

Wereldwijd krijgen meer dan 500.000 mensen per jaar baarmoederhalskanker, van wie er meer dan 300.000 overlijden. Vroege detectie en behandeling kan deze kanker voorkomen. Daarom is in Nederland het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker opgezet. Ieder jaar laten ongeveer 450.000 vrouwen een uitstrijkje maken dat getest wordt op de aanwezigheid van het HPV-virus, de belangrijkste oorzaak van baarmoederhalskanker. Daarvan testen ongeveer 45.000 vrouwen positief. Echter, in minder dan 5.000 van deze vrouwen is sprake van voorstadium van baarmoederhalskanker die behandeld moet worden. Predica Diagnostics ontwikkelt een test die deze vrouwen betrouwbaar identificeert, zodat inwendig onderzoek beperkt kan blijven tot de vrouwen die het nodig hebben.

Predica Diagnostics is opgericht door William Leenders op basis van zijn werk bij het Radboudumc en is CSO van de spin-off: “Bij een positieve HPV-test wordt er onder een microscoop gekeken naar de cellen in de uitstrijk (de PAP-test). Als er verdachte cellen zijn, is de volgende stap een inwendig onderzoek. Onze test kijkt niet alleen naar de aanwezigheid van HPV, maar ziet ook of het virus de cellen aangezet heeft tot de vorming van kanker.” Daarmee is de stap met de microscoop overbodig, bovendien is de diagnose betrouwbaarder en kunnen tot wel 750 uitstrijkjes tegelijkertijd  een diagnose krijgen.

Investering cruciale stap

Marco de Boer is CEO van de onderneming: “Deze investering is voor ons een cruciale stap. We kunnen hiermee klinische samples testen om te zien of onze methode zo goed werkt als we verwachten. En we kunnen het algoritme, dat ten grondslag ligt aan de methode, valideren. Daarmee komen we dichter bij marktregistratie. Onze technologie maakt vroegtijdige opsporing en preventie van kanker mogelijk, waarmee we impact kunnen maken voor de patiënt en de verbetering van gezondheidszorg in het algemeen, niet alleen in Nederland maar wereldwijd.” Predica gaat de klinische validatie van de test uitvoeren in nauwe samenwerking met het Radboudumc en andere ziekenhuizen in onder andere Duitsland.

Geert Corstens, investment manager Health bij Oost NL: “De test van Predica maakt dat de zorg efficiënter en goedkoper wordt en zorgt voor minder onnodige zorgen bij vrouwen. Dat bij elkaar opgeteld maakt het een waardevolle investering, waar we als Oost NL vanuit het ION+2-fonds graag een bijdrage aan leveren.”

Margherita Marchetti, Investment Manger bij Innovation Industries, dat het TTT Medtech beheert: “Moleculair diagnostische testen zoals die van Predica Diagnostics worden steeds belangrijker voor preventie, diagnostiek en behandelingen van verschillende kankersoorten. De technologie van Predica Diagnostics is een ‘platformtechnologie’, wat wil zeggen dat er later ook onderzoek gedaan kan worden naar andere kankertypes, dat maakt het tot een veelbelovende innovatie waar we graag in investeren via onze TTT Medtech fonds.”

Het Thematic Technology Transfer Medtech consortium is een cooperatieve alliantie tussen de Technology Transfer Offices van de vier Nederlandse technische universiteiten, drie academisch medisch centra en Innovation Industries. Het beoogt belovende early-stage tech spin-offs een stap verder te brengen. Het TTT Medtech Fund wordt beheerd door Innovation Industries.

Eerste investering ION+2

De investering in Predica is de eerste uit ION+2, een fonds voor innovatieve ondernemers in de provincies  Gelderland en Overijssel. De middelen van het ION+2-fonds komen uit het REACT-EU-programma. Met REACT-EU stelt de Europese Unie geld beschikbaar voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Voor ION+2 wordt een bedrag van € 5,5 miljoen ingezet.

Om de innovatie van Predica te versnellen hielp Oost NL in een eerder stadium met het verbeteren van het businessplan van Predica en bracht de ondernemer in contact met private investeerders via het Business Angels Netwerk van Oost NL. Daarnaast ontving Predica een voucher vanuit het programma De Groeiversneller, die het bedrijf o.a. gebruikte voor onderzoek naar de toepasbaarheid van de technologie. De Groeiversneller is een programma van de provincie Gelderland.
 

REACT-EU