Oost NL

Implementation IQ maakt grote verandertrajecten tot een succes

​Investering draagt bij aan doorontwikkeling softwareplatform, uitbreiding van marktsegmenten en creëren van werkgelegenheid

implementation IQ

Implementation IQ (IIQ), een softwarebedrijf uit Geldermalsen, maakt implementatie van innovaties gemakkelijker tegen minimale kosten. De geavanceerde software zorgt voor maximale projectbeheersing. Vanuit Topfonds Gelderland investeert fondsmanager Oost NL in IIQ. Mede dankzij deze investering hoopt IIQ binnen vijf jaar te groeien van drie naar 30 fte's.

Implementatiespecialist voor innovaties
De implementatie van innovaties bij organisaties brengt verandertrajecten met zich mee die niet alleen tot extra kosten leiden, maar ook extra inspanningen vergen van het personeel. Bovendien kennen deze verandertrajecten een hoog afbreukrisico waarbij de implementatie faalt. Implementatiespecialist IIQ richt zich op het oplossen van dit probleem met een digitaal, lerend en daarmee dynamisch geautomatiseerd draaiboek, de IQ Workbench. Deze software maakt de uitvoering van verandertrajecten simpeler, beter controleerbaar en daarmee effectiever en efficiënter. Met de IQ Workbench beperken organisaties de faalkosten van implementaties en blijft de innovatiekracht van de organisatie op peil.

Commercieel opschalen
Pieter Rhemrev, manager business unit Capital bij Oost NL: "Er is pas sprake van échte innovatie daar waar vernieuwingen gepaard gaan met een succesvolle implementatie ervan. Implementation IQ zorgt voor dat succes. In 2015 ontving IIQ al een lening vanuit het Gelderse fonds voor Innovaties waarmee ze het product kon ontwikkelen. Met de nieuwe investering vanuit Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) zal IIQ haar product doorontwikkelen en zijn ze in staat in commercieel opzicht verder op te schalen. Dit leidt uiteindelijk tot groei van hoogwaardige werkgelegenheid in Gelderland." Op dit moment werken er bij IIQ drie fte's, het bedrijf beoogt binnen vijf jaar door te groeien tot 30 fte's. Als co-investeerder treedt een groep informal investors op met veel ervaring in het opzetten en uitbouwen van een softwareonderneming. Deze groep informals verleent tevens praktische ondersteuning aan IIQ.

Unieke kans
Mark Bloemendaal, CEO bij IIQ: "Voor ons is dit een unieke kans, die zeker niet alleen over het investeringsbedrag gaat. Wij hebben onze investeerders inmiddels leren kennen als gedreven professionals en zien uit naar de samenwerking. Wij gaan er alles aan doen om een stevig bedrijf neer te zetten dat internationaal opereert. Het platform ontwikkelen we door zodat we daarmee onze unieke marktpositie behouden en verder uitbouwen. Dit betekent grote klanten bedienen in meer sectoren dan alleen de gemeentelijke en de zorgmarkt."

Interesse vanuit diverse sectoren
IIQ verkoopt de IQ Workbench momenteel al onder andere aan zorg- en gemeentelijke instellingen. IIQ werkt daarbij samen met een aantal landelijke (zorg-) instellingen. Bijvoorbeeld met Universiteit Utrecht en het Julius Centrum om de IQ Workbench toe te passen bij de landelijke uitrol van de STRIP-Assistant, die huisartsen en apothekers helpt om schadelijke polyfarmacie bij ouderen te voorkomen. Daarnaast werkt IIQ onder andere samen met het Rijnstate Ziekenhuis en binnen IMPACT Health met AMC, UMC en VUmc.

Ook in andere marktsegmenten ziet IIQ veel potentie voor haar oplossing. Concreet is er interesse getoond vanuit onder andere de bancaire sector en vanuit een aantal multinationals.