Oost NL

Haven op XL Businesspark fors uitgebreid; meer dan 20.000 zeecontainers per jaar op Almelose kade

 Combi Terminal Twente (CTT) kampt met ruimtegebrek in Almelo. Daarom wordt de haven aan het Twentekanaal op XL Businesspark fors uitgebreid. Rijk en provincie Overijssel komen over de brug voor het project van 4,6 miljoen.

containers

Met een overslag van 20.000 zeecontainers per jaar in Almelo heeft Combi Terminal Twente (CTT) zijn grenzen bereikt. 

Kade tjokvol

De 320 meter lange kade op XL Businesspark staat doorgaans tjokvol met containers. Er is grote behoefte aan meer ruimte. Om de capaciteit op te voeren wordt de kade met 150 meter verlengd. Dat kan door de naastgelegen openbare laad en loskade bij de terminal te betrekken. De openbare kade wordt in de plannen in zuidelijke richting aan de insteekhaven verplaatst. Want ook deze kade, die vooral voor overslag van bulk- en stukgoederen wordt gebruikt, blijft nodig. Tevens wordt er per schip olie aangevoerd voor het bedrijf Eurol, dat aan de haven ligt.

Uitbreiding gunstig voor Almelo

Het gemeentebestuur van Almelo staat vierkant achter het plan. ‘Uitbreiding van de laad- en loskade heeft gunstige gevolgen voor de positie van Almelo. Er ontstaat een positief effect op de bereikbaarheid via water, de werkgelegenheid en de aantrekkelijkheid van Almelo in zijn geheel’, oordelen burgemeester en wethouders. Milieuaspecten zouden geen belemmering zijn. Maar het gaat wel ten koste achttien bomen.

Omwonenden geïnformeerd

De kosten van het project bedragen 4,6 miljoen. Het ministerie van Economische Zaken en de provincie Overijssel betalen ieder de helft. De dichtstbijzijnde woning ligt op een afstand van 150 meter van de nieuwe kade. Directe omwonenden worden apart geïnformeerd. Het bestemmingsplan ligt binnenkort ter inzage.

Bron: Tubantia, 9 december 2020