Oost NL

Grensoverschrijdend project SPECTORS succesvol afgerond: nieuwe inspectietechnologie voor biodiversiteit versneld naar de markt   

Slimme technologieën zoals Data, AI, sensoren en drones worden al gebruikt in de maakindustrie, maar kunnen ook ingezet worden voor inspectie van natuur, landbouw, meetkunde en schadedetectie. In het INTERREG-VA-project SPECTORS werkten twintig Nederlandse en Duitse bedrijven samen aan technologieontwikkeling op dit vlak. In 11 productgroepen werkten zij in samenwerking met kennisinstellingen aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Het SPECTORS-project liep vanaf 2016 tot 2020. In een online publicatie presenteren we de Business Development resultaten van het programma, aan de hand van praktijkvoorbeelden en praktische tools.

SPECOTRS

SPECTORS is een afkorting van Sensor Products for Enterprises Creating Technological Opportunities in Remote Sensing. Robbert Jan Kooij is als senior projectmanager Tech bij Oost NL en vanaf het begin betrokken bij SPECTORS: “In dit boekje nemen we mensen mee in de opzet, structuur en enkele ontwikkelingen van SPECTORS en laten we de resultaten van het werkpakket Business Development zien.” In dat werkpakket gaven Oost NL en RheWaTech (Duits instituut voor technologieontwikkeling) vorm aan tools en handvatten om ondernemers te helpen hun product naar de markt te krijgen.

Business Development Tools

In SPECTORS werkten bedrijven in het Nederlands-Duitse grensgebied samen aan de ontwikkeling van toepassingen als laser en radarpositioneringsystemen voor in- en outdoor navigatie, 3D-scanners voor landmeting, drones voor land- en watermanagement.. Om de status van businessproposities te kunnen monitoren, gebruiken Oost NL en RheWaTech binnen SPECTORS het Business Readiness Level. Hiermee is vast te stellen wat de marktrijpheid van de producten en diensten is en wat er nodig is om meer klantwaarde te kunnen genereren. Robbert Jan Kooij: “Hoewel na verloop van tijd de technologische vooruitgang in veel productontwikkelingen goed zichtbaar werd, was ‘de stap naar de markt’ voor sommige bedrijven nog niet haalbaar. In overleg met de stuurgroep zijn sommige productideeën stopgezet en andere juist uitgebreid. Die flexibiliteit heeft het project enorm geholpen.”

Maatschappelijke uitdagingen

Technologische vooruitgang en sociaal welzijn zouden idealiter hand in hand moeten gaan, terwijl zij in de praktijk vaak met elkaar botsen, ziet Kooij: “Op de door SPECTORS georganiseerde kennisconferentie van 2019 werd duidelijk dat technologische vooruitgang niet de enige drijvende kracht kan zijn voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Het is zinvol om technologie bewust in te zetten voor duurzaam gebruik van hulpbronnen, maar ook om gebruik te maken van bestaande kennis van toepassers, zoals boeren.” Dit bewustzijn is in de loop van de samenwerking gegroeid bij de partners.

Ondernemersverhalen

Het SPECTORS-verslag bestaat naast inhoudelijke informatie over de Business Development tools ook praktijkverhalen van deelnemende bedrijven aan beide kanten van de grens. Zoals GeSa, een expertisekantoor op het gebied van verzekeringsschade uit Alen (Duitsland). Het bedrijf gebruikt drones om schade inspecties uit te voeren bij gebouwen, op plekken waar je lastig bij kunt komen. Het bedrijf werkte binnen SPECTORS onder andere aan de ontwikkeling van positioneringsystemen voor inspectiedrones. “Aan het einde van SPECTORS kunnen we vaststellen dat we grote stappen hebben gezet op het gebied van veiligheid en schadepreventie,” vertelt Arno Ingenlath van GeSa.

Ook het Nederlandse KnowH2O nam met succes deel aan het programma. Het bedrijf focuste zich onder andere op droogte: door te vliegen met een warmtebeeldcamera en vervolgens data verzamelen en te gebruiken om verdampingssnelheden en temperaturen van bodem en vegetatie te bepalen. Gé van den Eertweg, directeur van het bedrijf: “Met de nieuwe kennis die we in SPECTORS hebben opgedaan, kunnen we nu ook een project uitvoeren voor het Waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland in Nederland.”

Meer weten

Meer weten over SPECTORS? Lees dan het booklet met meer voorbeelden van ondernemers en toelichting op het programma. Het is als bladerbare PDF te lezen in het Nederlands en Duits.