Oost NL

Gelderse en Overijsselse innovaties gezocht voor Circulaire Innovatie Top 20

Circulair ondernemen is de toekomst. In een circulaire economie wordt de waarde van producten en diensten maximaal behouden en negatieve effecten voorkomen: een afvalvrije kringloopeconomie. Heel veel ondernemers in Gelderland en Overijssel zijn volop bezig met het realiseren van circulaire innovaties. Om deze ideeën en initiatieven op de kaart te zetten en elkaar te laten inspireren zijn er de Overijsselse en Gelderse Circulaire Innovatie Top 20. Organisaties kunnen hun circulaire innovatie aanmelden tot en met 23 december 2021 17.00.

Circulaire top 20

Jury beoordeelt inzendingen

Circulaire innovatie gaat niet alleen over producten, maar ook over diensten, projecten en concepten. Alle organisaties die werken aan circulaire vernieuwing kunnen zich aanmelden. Een jury beoordeelt de inzendingen op mate van circulariteit, mate van samenwerking in de keten, schaalbaarheid en het vernieuwende karakter. In Overijssel bestaat de jury uit Eddy van Hijum (gedeputeerde Economie provincie Overijssel), Klaas Feenstra (Directeur Coöperatieve Rabobank), Maurice Beijk (Rentmeester 2050 bij ReintenInfra), Fleur Willemse (student aan Saxion Hogescholen) en Mireille Kinket.

In Gelderland selecteren Christianne van der Wal (gedeputeerde Economie provincie Gelderland), Roeland van Delden (CEO Leadax), Geanne Van Arkel (Chair supervisory board Thematic Technology Transfer Circular Technology), Sebastiaan Berendse (Directeur Waardecreatie WUR) en Cris van Arkelen (Directeur MKB Rabobank) de beste innovaties.

De top 20 wordt op respectievelijk 9 en 10 februari bekend gemaakt, in de week van de Circulaire Economie. Via een livestream kan iedereen dan stemmen op zijn of haar favoriete innovatie voor de publieksprijs.

Winnaars Eerste Editie

In Gelderland werd de wedstrijd vorig jaar ook al georganiseerd. Die werd gewonnen door Bionapel en Omlab. Biopanel nam de juryprijs in ontvangst, de publieksprijs ging naar Omlab.

Juryprijswinnaar BioPanel is een 100% duurzaam, biologisch en circulair materiaal als alternatief van Aluminium, HPL en harde plastics. De jury benoemde als een van de redenen de brede toepasbaarheid van deze innovatie en zien een grote toekomst voor deze prachtige circulaire innovatie. Omlab, 3D printen met reststromen, wist de publieksprijs in de wacht te slepen en het publiek te overtuigen met hun inspirerende idee.

De Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20 is een initiatief van VNO-NCW Midden, CIRCLES, Kiemt, Twente Board, Economic Board Regio Zwolle, Rabobank, provincie Overijssel en de Cleantech Regio de Overijsselse Circulaire Innovatie TOP 20 in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel, DORZ, Cirkelstad, Oost NL, Kennispoort Regio Zwolle, Windesheim en Saxion.

Gelderse Innovatie top 20

De Gelderse Circulaire Innovatie Top 20 is een initiatief van CIRCLES, kiemt, VNO-NCW Midden, Living Lab Regio Foodvalley Circulair, Rabobank, Provincie Gelderland, FruitDelta Rivierenland, Natuur en Milieu Gelderland, Oost NL, Koninklijke Metaalunie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Cirkelregio De Achterhoek, Cirkelstad, Hogeschool Saxion, Wageningen University & Research, Cleantech Regio en The Economic Board.