Oost NL

Gedeputeerde Bea Schouten opent Logistiekdag 2019

​Op 7 februari opende de Gelderse gedeputeerde Bea Schouten de Logistiekdag 2019: Logistieke dienstverleners, verladers en overheden kwamen samen in  Tiel. Thema van deze dag was: Innovatie in de Versnelling. De 200 deelnemers werden geïnspireerd door sprekers uit de logistieke sector en mochten zelf aan de slag binnen workshops en sessies. Logistics Valley, een initiatief van de Provincie Gelderland uitgevoerd door Oost NL, was hosting partner van dit event.
bea schouten

Logistieke kansen

 
Prof. Dr. ir. Jack van der Veen van Nyenrode nam iedereen mee in ‘de verandering voor ondernemers.’ Zijn conclusie is dat de verhouding 25% technologische en 75% sociale innovatie is. Daarbij doelde hij vooral op meer onderling samenwerken en kennisdelen om de nabije toekomst te overleven. De sector groeit jaarlijks met circa 5%, echter de winst blijft daarin sterk achter. 
 
Door meer onderling samen te werken en te komen tot nieuwe concepten, ondersteund door nieuwe technologie, is die trend om te draaien. Dat is dan ook een kerntaak van Logistics Valley. 
 

Logistics Valley

 
Logistics Valley is een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Opgezet om de economische ontwikkeling langs de Gelderse corridor te stimuleren door versterking van logistieke activiteiten. Het logistieke vestigingsklimaat verbeteren door intensiever samen te werken en actief kennis te delen.
 
In Logistics Valley werken drie regionale hotspots samen: Rivierenland, Nijmegen en Liemers/Achterhoek. De hotspots worden met name in het buitenland gepresenteerd als interessante vestigingsregio voor logistieke bedrijven. De speerpunten van het uitvoeringsprogramma zijn onder meer optimalisering van de regionale infrastructuur, arbeidsmarkt, duurzaamheid en innovatie.
 

Nieuwe website

 
Wilt u meewerken aan deze samenwerking, bekijk dan www.logisticsvalley.nl​ de onlangs gelanceerde website van Logisics Valley.