Oost NL

Flyer Stikstof – uitleg en advies

Witteveen+Bos en Oost NL hebben gezamenlijk een Stikstof-flyer gemaakt waarin uitleg en advies wordt gegeven over stikstofvergunningen voor bedrijven die zich willen vestigen of willen uitbreiden in (Oost-)Nederland.

Stiksof

Vanwege de schadelijke effecten van stikstof voor de natuur, gezondheid en voedselproductie, moet de hoeveelheid stikstof in Nederland, net als in vrijwel alle Europese landen, omlaag. In mei 2019 zette de Raad van State een streep door het Nederlandse stikstofbeleid, het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De stikstofuitspraak legde bouwprojecten en het verlenen van vergunningen stil. Het kabinet kwam in november 2019 met diverse maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. En nog steeds worden er aanvullende maatregelen toegevoegd.

Om de zogenaamde ‘stikstofproblematiek’ goed te begrijpen, zijn drie termen belangrijk: Concentratie (hoeveel zit er in de lucht), Emissie (hoe komt het in de lucht), Depositie (hoe komt het op/in de grond). Best ingewikkelde materie! In de flyer wordt dit uitgelegd en staan enkele cases ter verduidelijking.