Oost NL

Financieringsmogelijkheid voor grensoverschrijdende innovatieprojecten!

​Bent u op zoek naar financiering voor uw grensoverschrijdende innovatie? Dan biedt het project ROCKET Reloaded u volop mogelijkheden. Dit INTERREG V A project is er op gericht om het Nederlands-Duitse ecosysteem te versterken rondom Key Enabling Technologies (KETs), zoals fotonica, nanotechnologie, micro- en nano-elektronica, microsystemen en nieuwe materialen. Eén van de instrumenten hiervoor is de beschikbaarheid van financiële middelen voor consortia van bedrijven die innovatieprojecten met of rondom deze technologieën willen opstarten. Op 9 oktober opent de call waarop geïnteresseerde consortia van bedrijven hun projectvoorstel kunnen indienen. 

Rocket reloaded logo

Voor wie:

  • Bedrijven die zich in het zuidelijke deel van het INTERREG-grensgebied bevinden, kunnen als leadpartner een aanvraag indienen. Voor een uiteenzetting van de specifieke toegestane regio's verwijzen we u naar de formele subsidievoorwaarden. De overige partner(s) mogen uit het gehele INTERREG-grensgebied afkomstig zijn (meer info op: www.rocket-innovations.eu);
  • Projectvoorstellen moeten betrekking hebben op een ontwikkeling in de KETs die leidt tot prototypes van nieuwe producten;
  • Projectvoorstellen moeten hun toepassing vinden in de domeinen Productie, Energie, of Zorg;
  • Er moet aan beide zijden van de grens minimaal 1 mkb-bedrijf deelnemen.

Wat biedt deelname aan ROCKET Reloaded:

  • Versnelling van de ontwikkeling van uw innovatie en de bijbehorende producten;
  • De grensoverschrijdende samenwerking is een mogelijkheid om uw Nederlands-Duitse netwerk te versterken. Dit kunnen zowel organisaties zijn die toegang geven tot specifieke kennis en vaardigheden, als ook partijen die de kansen vergroten om de Duitse of andere internationale markten te betreden;
  • Een projectvoorstel wordt tot maximaal €275.000 aan kosten gefinancierd. Hiervan is maximaal 60% publieke bijdrage (subsidie) en minimaal 40% eigen bijdrage;
  • Door de begeleiding van core-partners; Oost NL, BC Semi NL, NMWP.NRW, en TAFH Münster, wordt er op verzoek gezocht naar potentiële partners in het buurland waar u mee in contact gebracht kunt worden. Zo kunt u laagdrempelig in relevante netwerken worden geïntroduceerd.

Schema:

De call opent 09.10.2019 en sluit op 15.11.2019. Levert u het voorstel uiterlijk twee weken voor de einddatum in (01.11.2019), dan vindt er een volledigheidscheck plaats. De binnengekomen voorstellen worden onderling beoordeeld op vooraf vastgestelde criteria. De beste zes voorstellen worden daarna uitgenodigd voor een pitchsessie. Uiteindelijk gaan daarvan de beste drie voorstellen door.

Meer informatie:

Verdere details en de benodigde documenten vindt u op www.rocket-innovations.eu. Wij raden sterk aan om in de beginfase contact op te nemen met de voor u relevante regiocoördinator (zie contactgegevens op website). Zij kunnen een eerste screening doen van uw idee om te bepalen of het goed aansluit bij de doelstellingen van het project.

​