Oost NL

Financiering Zonnepark de Grift Nijmegen is rond

Burgerinitiatief gaat groene stroom leveren aan 1.500 huishoudens

Aan de Griftdijk, langs de A15, werken inwoners samen aan het energielandschap van de toekomst. Onder de windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe komt Zonnepark de Grift, met ruim 11.000 zonnepanelen. Samen leveren deze twee projecten genoeg energie om 8.000 huishoudens per jaar van groene stroom te voorzien. Zonnepark de Grift wordt, net als het windpark, eigendom van inwoners van Nijmegen, verenigd in Energiecoöperatie WPN. Naast eigen middelen via burgerparticipatie kwam de financiering voor het zonnepark rond door een samenwerking van Wiek-II, Triodos Bank en Topfonds Gelderland. Oost NL is fondsmanager van Topfonds Gelderland.

De Grift

Foto: Christine Wevers

De zonnepanelen zelf wekken stroom op voor ongeveer 1.500 huishoudens. Het zonnepark is een initiatief van inwoners van Nijmegen verenigd in Energiecoöperatie WPN. Daarmee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van hun eigen omgeving. Leidy van der Aalst, voorzitter Energiecoöperatie WPN:  “Door mee te investeren zijn inwoners zelf eigenaar van het wind- en zonnepark. Het enthousiasme onder de leden is erg groot, getuige de overweldigende (over)inschrijving.  Het is positief om te zien hoe zeer de energietransitie leeft in Nijmegen.” De bouw van Zonnepark de Grift is inmiddels in volle gang. Volgens de planning is het zonnepark begin 2022 klaar om energie op te gaan wekken.

Cablepooling

Bijzonder bij dit project is dat Windpark Nijmegen-Betuwe en het nieuwe zonnepark gebruik gaan maken van zogenaamde cablepooling (afgifte aan het net via dezelfde leiding). Beide energiebronnen maken gebruik van één netaansluiting. “Dat maakt de realisatie sneller en goedkoper, en de toekomstige energieproductie betrouwbaarder en efficiënter”, vertelt Pim de Ridder van Wiek-II, ontwikkelaar van duurzame energieprojecten. In de toekomst moet met de toevoeging van een batterij een zogeheten energielandschap ontstaan. “Dan kunnen we energie opslaan en op een later moment uitgeven. Daarmee is de energie die we overdag met zonne-energie opwekken ook op andere momenten te gebruiken”, legt de Ridder uit. Voor de bouw van het zonnepark zijn lokale aannemers gecontracteerd. Zonnepark de Grift draagt zo bij aan de lokale economie en werkgelegenheid en betrekt daar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij.

Investering

Door de betrokkenheid bij Windpark Nijmegen-Betuwe kon Oost NL in een vroeg stadium meedenken over financieringsconstructies om het zonnepark mogelijk te maken. Rick Mintjes, investment manager Energy bij Oost NL: “Dat burgers zelf het initiatief nemen is fantastisch om te zien. We zijn er trots op dat we dat met een financiering kunnen ondersteunen. Minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en zo de uitstoot van CO2 verminderen is essentieel om de klimaatverandering tegen te gaan.” Oost NL kan via het Innovatie en Energiefonds Gelderland (onderdeel van Topfonds Gelderland) innovatieve energieprojecten van Gelderse mkb-ondernemingen financieren. Topfonds Gelderland is een investeringsfonds van de provincie Gelderland, beheerd door fondsmanager Oost NL.