Oost NL

Financiering voor Simmunext: nieuwe therapie voor de behandeling van kanker

Met een investering vanuit het Vroegefasefinanciering Gelderland (VFF Gelderland) kan het Nijmeegse Simmunext Biotherapeutics BV verder met de ontwikkeling van een nieuwe behandeling voor kanker. Het bedrijf gebruikt de financiering om de werking van het medicijn verder te onderzoeken. Oost NL is fondsmanager van VFF Gelderland, een instrument dat door de provincie Gelderland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) wordt gefinancierd. Startupondersteuner Briskr hielp de onderneming bij het aanvraagproces.

iStock-1221032250.jpg

Simmunext ontwikkelt een nieuwe therapie voor de behandeling van kanker waarbij het immuunsysteem geholpen wordt om de kankercellen op te ruimen. Deze technologie is ontwikkeld in het lab van Carl Figdor, professor in de Tumor Immunologie van het Radboudumc, Oncode onderzoeker, en mede-oprichter en CSO van Simmunext. De kern van de techniek is het synthetisch namaken van ‘Antigeen Presenterende Cellen’ (APC’s) die een belangrijke rol spelen bij het activeren van het immuunsysteem en met name T-cellen. T-cellen zijn in staat kankercellen in het lichaam op te ruimen. Ze herkennen de kankercellen met een ‘voelspriet’ waarmee de T-cel gezonde cellen en zieke cellen van elkaar kan onderscheiden. De APC’s geven als het ware een ‘signalement’ aan de voelspriet door.

Henri Theunissen, mede-oprichter en CEO van Simmunext: “Dat proces gebeurt ook al van nature, maar het gaat vaak niet goed genoeg om de kankercellen op te ruimen. Een bestaande oplossing daarvoor is de T-cellen uit het lichaam te halen, te ‘trainen’ en dan weer terug te spuiten. Maar deze vorm van celtherapie is niet altijd effectief en bovendien arbeidsintensief, maatwerk per patiënt en mede daardoor duur.”

Aantonen ‘Proof-of-Concept’

Simmunext is in staat APC’s na te maken met synthetische biopolymeren, zogenaamde immunofilamenten. Door deze te gebruiken als geneesmiddel zouden de bovenstaande problemen kunnen worden opgelost. “En synthetische stoffen zijn bovendien beter houdbaar en stabieler en dat biedt weer logistiek voordeel. Zo kunnen we een geneesmiddel ontwikkelen dat voor alle patiënten op eenzelfde manier werkt,” Legt Theunissen uit.

Tekst gaat verder onder de animatie.

Simmunext

Theunissen werd door Oost NL gewezen op de mogelijkheden van de Vroegefasefinanciering. Met deze lening onderzoeken startende ondernemers of mkb-bedrijven of hun idee een kans van slagen heeft en tonen ze een ‘Proof-of-Concept’ aan. Theunissen: “De financiering stelt ons in staat om ons idee naar een volgend niveau te brengen. Dat betekent dat we willen aantonen dat ons product inderdaad de T-cellen activeert bij proeven in diermodellen, en dat we een remming zien van de groei van tumoren. Daarnaast kunnen we contacten leggen met potentiële nieuwe investeerders die in een vervolgronde een belangrijke rol kunnen spelen.”

Starter met impact

Hester Tak, senior investment manager Health bij Oost NL: “Met een financiering uit VFF Gelderland kunnen we Simmunext helpen de eerste resultaten te behalen die nodig zijn om aannemelijk te maken dat hun oplossing ook in de mens werkt. Er zijn in het verleden al goede resultaten behaald met de activatie van het immuunsysteem bij veel bloedkankers. Als we deze technologie ook voor andere kankersoorten kunnen inzetten, vooral als andere medicijnen niet goed (meer) werken, biedt dat weer nieuwe kansen voor patiënten.”

VFF Gelderland stelt startende ondernemers of mkb-bedrijven in staat te onderzoeken of hun idee een kans van slagen heeft en tonen zo een ‘proof-of-concept’ aan. Gelderse startup-ondersteuningsprogramma’s Briskr (Health), Orion (Tech) en StartLife (Food) vormen – naast Oost NL - de loketten voor VFF.