Oost NL

Europese regio’s bundelen hun krachten voor versterking chipindustrie

Dertien Europese regio’s, waaronder Oost-Nederland, bundelen hun krachten om de groei en het concurrentievermogen van de chipindustrie in onze regio's en in Europa te verbeteren. In een nieuw te vormen ‘Alliantie van Europese Halfgeleiderregio's’ richten ze zich op het verbeteren van interregionale samenwerking en kennisuitwisseling rond de productie van micro-elektronische en fotonische chips. Het stimuleren van onderzoek en innovatie naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de commercialisering daarvan speelt een belangrijke rol. Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden via onderwijs en trainingsprogramma’s voor het aantrekken en behouden van talent.

versterking chipindustrie.jpeg

Europese ambitie

De vorming van de Alliantie draagt actief bij aan de Europese ambitie om 20% van de wereldwijde chipproductie in eigen handen te krijgen in 2030. Dit is nodig om minder afhankelijk te zijn van de import van chips uit Azië. Voor deze Europese ambitie heeft de Europese Commissie eerder al aangegeven om 11 miljard euro te willen investeren in het kader van de Europese Chips Act. Dit bedrag moet uitgroeien tot 43 miljard euro door cofinanciering vanuit de publieke en private sector.

Sleutelrol voor Oost-Nederland

Gedeputeerde Eddy van Hijum, als lid van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) namens Overijssel, ondertekende op 6 maart de intentieovereenkomst voor de oprichting van de Alliantie. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in Brussel over de Europese Chips Act, georganiseerd door de Duitse deelstaat Saksen en in de aanwezigheid van Eurocommissaris Thierry Breton. Gedeputeerde Van Hijum: “Als regio's, elk met onze eigen specialisaties, kunnen we een sleutelrol spelen in het versterken van de Europese positie in de wereldwijde chipproductie. Oost-Nederland is sterk in de combinatie van chipontwerp, fabricage en fotonica. Met de inzet van de Europese Alliantie kunnen universiteiten, kennisinstellingen én bedrijven die actief zijn in de micro-elektronica industrie in Oost-Nederland hun positie op het gebied van onderzoek, ontwerp en de productie van chips verder verstevigen. Dit maakt het Oost-Nederlandse ecosysteem in de nabije toekomst met de universiteiten, gespecialiseerde labs en zelfstandige bedrijven in Enschede en Nijmegen een aantrekkelijke partner voor andere regio’s in Europa.”

Over de Europese Chips Act heeft het Comité van de Regio’s (CvdR), een belangrijk EU-adviesorgaan van lokale en regionale overheden, eind 2022 een advies uitgebracht. Inbreng vanuit de regio’s heeft ervoor gezorgd dat er in het advies over de Chips Act ook aandacht is voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en investeringen in onderzoek, innovatie en ontwikkeling van chips naast het bouwen van grote fabrieken. Daarnaast vraagt het CvdR meer aandacht voor regionale spreiding en meer financiering voor kleinschalige productiefaciliteiten. Dat past goed bij de schaal van samenwerken in regio’s zoals Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel.