Oost NL

Europa en Oost-Nederland investeren in medische vernieuwing  

Bedrijven in de MedTech-sector krijgen een Europese bijdrage, waardoor ze vaart kunnen maken. Met het REACT-EU programma helpt Europa de provincies Overijssel en Gelderland met investeren in een snel economisch herstel na Covid-19. Oost-Nederlandse bedrijven in de medische technologie, dragen met hun innovaties bij aan verbeteringen in de gezondheidszorg. Daar heeft heel Nederland baat bij.

De MedTech-sector groeit hard en er ontstaat veel nieuwe bedrijvigheid. Al meer dan 15 jaar investeren en werken diverse partners samen om de toepassing van MedTech-innovaties in de praktijk te verbeteren. Met REACT-EU krijgt deze sector in Oost-Nederland een extra impuls. Drie voorbeelden: 

Laboratoria essentieel voor ontwikkeling

Uit recent onderzoek is gebleken dat het gebrek aan celbiologische laboratoria een knelpunt is voor de doorgroei van MedTech bedrijven. Dat is een gemiste kans, want om die reden zetten beloftevolle initiatieven niet door. Daarnaast hebben start-ups grote behoefte aan innovatieondersteuning op allerlei vlakken.

Om het tij te keren en het innovatie ecosysteem in de sector te versterken, komt er in Enschede nu een hypermodern laboratorium voor microbiologisch onderzoek en productie: de MedTech Factory. Het gebouw wordt ingericht met 20 micro-biologische laboratoria, in combinatie met kantoorruimtes. Met de komst van de laboratoria is kennisdeling en versnelling van vernieuwing in de MedTech-sector van Oost-Nederland een feit. 

Aantal mensen met Alzheimer groeit

In Nederland zijn er ruim 280.000 mensen die lijden aan een vorm van dementie. Door de vergrijzing en stijging van de gemiddelde levensverwachting, zal het aantal mensen met dementie de komende jaren verdubbelen tot meer dan een half miljoen in 2040. De ziekte wordt veroorzaakt door abnormale eiwitstapeling in de hersenen met sterfte van hersencellen als gevolg.

Ook economisch heeft dementie een enorme impact op de samenleving: het is de ziekte met de hoogste zorgkosten. In 2017 bedroegen de zorgkosten voor dementie in Nederland € 9,3 miljard, gelijk aan 9,5% van de totale gezondheidszorgkosten.

In het project reMIND gaat een consortium gezamenlijk technologieën ontwikkelen die bijdragen aan het oplossen van bovenstaande problemen. Het doel van reMIND is om vier verschillende onderzoekstechnologieën door te ontwikkelen en te zorgen dat deze technologieën gereed worden gemaakt voor industrialisatie, opschaling en commercialisatie.

Vroege opsporing borstkanker door foto-akoestiek

Bij de opsporing van borstkanker is beeldtechnologie cruciaal. Ondanks continue verbeteringen is de betrouwbaarheid hiervan niet optimaal. Foto-akoestiek is een veelbelovende biomedische technologie. Met foto-akoestische mammografie wordt het mogelijk om borstkanker via bloedvatvorming rondom een kwaadaardige tumor, eerder en meer specifiek op te sporen. In dit project werkt Universiteit Twente samen met verschillende Overijsselse bedrijven uit de MedTech sector. Het Radboud Universitair Medisch Centrum zal een klinische studie uitvoeren naar de effectiviteit van deze nieuwe techniek.

Europese bijdrage voor snel herstel regionale economie

De Europese Unie werkt met haar herstelprogramma EU Next Generation aan een snel, groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Onder de noemer REACT-EU is hier voor Oost-Nederland in 2021 47,5 miljoen euro -waarvan 5,9 miljoen Rijkscofinanciering- beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt toegekend aan projecten die op 1 april succesvol een aanvraag hebben ingediend. Deze projecten moeten eind 2023 afgerond zijn, zodat de regionale economie zo snel mogelijk herstelt.

Het extra geld is beschikbaar gesteld via het bestaande EFRO-programma OP Oost 2014-2020. In OP Oost werken de provincies Gelderland en Overijssel samen aan het stimuleren van slimme, duurzame en toekomstgerichte projecten bij bedrijven in Oost-Nederland.

Strategische Innovatie en Investeringsagenda

Provincie Overijssel en Provincie Gelderland zetten de komende jaren vol in op een groene en digitale economie, waarin herstel en innovatie de boventoon voeren. De plannen zijn samengevat in een Oost-Nederlandse strategische innovatie- en investeringsagenda (SIIA). De provincies, regio’s en Oost NL investeren in innovaties op gebied van veilig en duurzaam voedsel, gezondheidszorg, digitalisering, schone energie en circulaire economie.