Header fallback 1

EU-project Blockstart versterkt mkb met blockchain-oplossingen

Het nieuwe Europese project Blockstart helpt mkb-bedrijven hun concurrentieposities te versterken door het gebruik van blockchain-technologie. Blockstart gaat zich richten op bedrijven die actief zijn op het gebied van gezondheid, logistiek en agrofood, die blockchain kunnen gebruiken om de veiligheid en efficiëntie in hun werk te vergroten. Oost NL is een van de partners van het project en richt zich met name op de mogelijkheden voor de agrofood-sector.
Blockstart

Voor kleinere bedrijven is het een lastige stap om met nieuwe technologieën zoals blockchain aan de slag te gaan. Het Blockstart-project is ontworpen om de drempel voor deze bedrijven te verlagen. Door samen te werken vormen de partners binnen het Blockstart-project een internationaal ecosysteem van bedrijfsnetwerken, incubators en blockchain-experts. Dit ecosysteem biedt ondersteuning, netwerkmogelijkheden en een testomgeving aan de deelnemende bedrijven. In Oost-Nederland zijn, naast Oost NL, Hogeschool Windesheim, Chainpoint, Regio Foodvalley en ICT Valley partners binnen het project.

Voedselveiligheid

Blockchain-technologie wordt toegepast voor veilige, geautomatiseerde en efficiënte datatransacties die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt bij het traceren van de herkomst van voedselproducten. Een actueel thema in de voedselindustrie. Consumenten en producenten willen kunnen vertrouwen op de herkomst van producten. Het produceren van veilig voedsel is een belangrijke maatschappelijke uitdaging.

Een voorbeeld van een bedrijf dat blockchain-technologie toepast is het deels in Wageningen gevestigde AgOS. Sidney Richards van AgOS, dat zich richt op ketenfinancieringsoplossingen binnen de agrofood-sector, legt uit: "Een belangrijk onderdeel van wat wij doen is het transparant maken van productieketens door instrumenten aan te bieden die het moeiteloos delen van data tussen spelers in een keten mogelijk maakt. Blockchain-technologie speelt een belangrijke ondersteunende rol in het verifieerbaar maken van claims omtrent herkomst en authenticiteit van data." Blockstart heeft als doel dergelijke innovatieve  toepassingen voor kleine bedrijven te ontsluiten.

Interreg-programma

Blockstart is een project binnen het Interreg-programma Noordwest-Europa. Interreg-programma Noordwest-Europa valt onder het Europese Cohesiebeleid en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De provincies Gelderland en Overijssel zijn mede financier van het project. Blockstart heeft een looptijd van 3,5 jaar en heeft een totaal budget van vijf miljoen euro tot zijn beschikking.

Blockstart bevind zich nog in de opstartfase. Geïnteresseerde bedrijven kunnen al wel contact opnemen met Oost NL, of een van de andere partners binnen het project. Een compleet overzicht van alle (Europese) partners is te vinden op de website van Interreg North-West Europe

blockstart