Oost NL

Energietransitie in Deventer krijgt impuls via waterstofproject REACT-EU

Het collectief GROHW uit Deventer kan aan de slag met een eerste demonstratie van haar groene waterstofsysteem. Het samenwerkingsverband van lokale bedrijven en (kennis)instellingen heeft subsidietoekenning gekregen via het Europese REACT-EU-programma. Oost NL ondersteunt het initiatief vanaf het begin en hielp GROHW bij de subsidieaanvraag.

2103 Ghow Infographic BRD.jpg

Met de subsidiegelden kan GROHW de inzichten en uitkomsten uit de eerste fase van het project in meerdere testopstellingen demonstreren. De demonstratie dient twee doelstellingen, legt Raphaël van der Velde, PMC-leider Energy Systems van Witteveen + Bos namens het collectief uit: “In de eerste plaats het in de praktijk demonstreren van een decentraal aangestuurd waterstofsysteem over de gehele keten: van groene stroomproductie tot afname van de geproduceerde waterstof en warmte.”

De tweede doelstelling is het in de praktijk toepassen van een gecertificeerde veldtestunit van zeer energiezuinige (aard)gasgestookte adsorptiewarmtepompen. “Deze gaan ook deels in de testopstelling van het waterstofsysteem meedraaien. In totaal worden er 20 tot 30 warmtepompen gebouwd die in woningen in Oost-Nederland worden getest”, legt Van der Velde uit. De warmtepompen worden geproduceerd  door Cooll uit Enschede.

Deventer als pilotlocatie

De stad Deventer is de pilotlocatie van het gehele waterstofsysteem. “We testen en assembleren de voor het systeem ontwikkelde componenten eerst in een veilige omgeving bij MTSA in Arnhem, waarna deze op terrein van De Gasfabriek in Deventer als demonstratie worden samengebracht tot een groen waterstofsysteem”, vertelt Van der Velde.

Dit groene waterstofsysteem bestaat uit zonnepanelen gekoppeld aan een elektrolyser. De elektrolyser zet de groene stroom om in groene waterstof, zuurstof en warmte waarbij de waterstof als energiebuffer wordt opgeslagen. Gedurende de winter van 2022-2023 leveren de gasgestookte adsorptiewarmtepompen efficiënt opgewekte warmte aan het kantoorpand op het terrein van De Gasfabriek in Deventer. In de zomermaanden van 2023 wordt waterstof geleverd voor een eerste pilot met een waterstofbrander bij AsfaltNU in Deventer. Een energiemanagementsysteem ontwikkeld door Hanzenet, gaat helpen de optimale instellingen te bereiken.

 Van der Velde: “We zien de toekenning van de subsidie als een erkenning van de ingeslagen weg. De eerste werkzaamheden voor de tweede fase van GROHW zijn inmiddels al van start gegaan.”

Coalitie smeden

Oost NL hielp in 2019 bij het smeden van de coalitie van Oost-Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. “Oost NL heeft als onafhankelijke adviseur het doel om tot een voor iedereen acceptabele samenwerkingsovereenkomst en financieringsconstructie te komen en heeft geadviseerd in de juiste strategie om succesvol een subsidieaanvraag bij REACT-EU Oost Nederland te doen van ons project”, aldus Van der Velde. Oost NL blijft betrokken bij GROHW, door mee te kijken naar de exploitatie en het financieringsmodel in de toekomst. In het najaar van 2023 zal hieraan een speciaal congres op basis van de resultaten uit het pilotonderzoek worden gewijd op de campus van De Gasfabriek.

“Groene waterstof krijgt belangrijke kansen toegeschreven in de toekomstige energie- en grondstoffenmix. Die kansen herkennen we in Oost-Nederland. Het innovatieve demonstatieproject van GROHW is belangrijk om aan te tonen hoe we waterstof kunnen toepassen als energiesysteem van de toekomst. Het is mooi om te zien welke kennis er in de regio aanwezig is en wat samenwerking teweeg kan brengen”, legt Constantijn Cox, senior projectmanager Energy bij Oost NL uit.

GROHW

GROHW, wat staat voor GReen Oxygen, Hydrogen and Wasteheat, is een initiatief van Witteveen+Bos, Saxion University of Applied Sciences, HanzeNet, Brandeniers, Rabobank, Asfaltcentrale Stedendriehoek (ACS), Vos Transport, Van Dorp Installaties, MTSA Technopower, HVE, Cooll en HAN University of Applied Sciences. De doelstelling is om tot een schaalbaar ontwerp te komen in de vorm van een blauwdruk, dat ook toepasbaar is in andere industriegebieden in combinatie met wind en zonneparken.

REACT-EU

Met het REACT-EU-programma helpt Europa de provincies Overijssel en Gelderland met investeren in een snel economisch herstel van COVID-19. Activiteiten die gericht zijn op groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie kunnen subsidie ontvangen voor onder meer het testen en demonsteren van innovatieve technologieën, diensten of processen. Heb je vragen over REACT-EU en de mogelijkheden voor het indienen van een aanvraag? Kijk dan op de website van OP-Oost – of neem contact op met Oost NL.