Oost NL

Eerste projecten Perspectieffonds Gelderland (PFG) komen binnen

De Provincie Gelderland gaf eind januari een akkoord op het Perspectieffonds Gelderland (PFG). Met het fonds wil de provincie een belangrijke bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. PFG is een voor Nederland unieke combinatie van financiering met publiek en privaat risicokapitaal en de mogelijkheid van een onrendabele topfinanciering. Oost NL beheert het fonds; twee maanden later krijgt het Perspectieffonds Gelderland (PFG) steeds meer vorm.

Nijmegen-193

“We zijn enthousiast over de ideeën en projecten die we binnen krijgen”, vertelt Freek Welling die samen met Pieter Dillingh zich bezig houdt met het opzet van PFG binnen Oost NL. Welling: “Achter de schermen zijn we druk bezig met het afronden van de formaliteiten rond het fonds: Hoe ziet de besluitvorming er precies uit en hoe richten we de organisatie in binnen Oost NL? Ondertussen komen er al veel mooie initiatieven bij ons binnen die passen in de doelstelling van het fonds.”

Impact op maatschappelijke uitdagingen

Een belangrijke voorwaarde voor het Perspectieffonds is dat het fonds economisch en maatschappelijk rendement oplevert. Dat ziet Dillingh terug in de eerste verkennende gesprekken met ondernemers: “Dan gaat het bijvoorbeeld om plannen voor proeffabrieken voor de productie van plantaardige eiwitten, initiatieven rondom energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving of clean energy hubs met verduurzaming van logistiek en mobiliteit. Met deze plannen willen we doorbraken realiseren in voeding, gezondheid, energie, technologie en in een duurzame samenleving. De basis dienen rendabele business cases te zijn, die we mee ontwikkelen.”

PFG is dus meer dan alleen een financiële impuls voor veelbelovende bedrijven, legt Dillingh uit: “We zetten nadrukkelijk de ontwikkelkracht van Oost NL in en niet alleen financiële middelen. We denken samen met de ondernemer mee hoe we de innovatiekracht van projecten kunnen versnellen en versterken. Integrale lange-termijnprogramma’s noemen we dat. Dit doen wij door partijen bij elkaar te brengen, activiteiten rond maatschappelijke thema’s met elkaar in samenhang te brengen waaruit goede business cases tot stand komen of nog beter worden.”

Meer weten over het Perspectieffonds Gelderland

PFG bevindt zich dus nog in de opstartfase. “Maar we roepen innovatieve ondernemers op om hun plannen met ons te delen. We kijken dan graag samen met de ondernemer of en hoe deze passen bij het Perspectieffonds Gelderland. Neem vooral contact met ons op,” besluit Welling.