Oost NL

Economische missie Israël en Palestijnse Gebieden met minister Kaag

Wilt u zakendoen in Israël en/of de Palestijnse Gebieden, samenwerken met kennisinstellingen, of heeft u al jaren een zakelijke relatie met lokale partners en blijft u graag met hen in contact? En heeft u in het bijzonder zakelijke ambities in Israël op het gebied van HTSM of circulaire innovaties, of in de Palestijnse Gebieden binnen de landbouw- of ICT-sector? Ga dan van 3 tot en met 6 februari mee met deze missie onder leiding van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De zakelijk missieleider is Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW.
1Handelsmissie-vliegveld_header1136x432

Voor wie
Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven - van start-up tot grootbedrijf - en kennisinstellingen. Vrouwelijke ondernemers, kennisinstellingen en start-ups worden met nadruk uitgenodigd om deel te nemen aan deze missie.

Het missieprogramma richt zich op de volgende kansrijke sectoren:
- kunstmatige intelligentie (AI)
- kwantumtechnologie
- halfgeleiders
- fotonica
- smart mobility
- nanotechnologie
- smart manufacturing
- 3D-printing
Circulaire toepassingen & innovaties
- afvalverwerking- en management
- circulair bouwen en slopen
- plastic en verpakkingen
- chemie
Palestijnse gebieden:
Agri & food
- zaden
- pesticiden
- koelketen
- irrigatiesystemen
- klimaatadaptieve landbouw
- hardwaredistributie
- softwareontwikkeling
- kantoorautomatisering
- internet service providers (ISP’s)
- telecommunicatie
- ICT-consulting en -training
Programma op maat

Tijdens deze missie maakt u kennis met kansrijke initiatieven binnen de verschillende sectoren en komt u in contact met lokale bedrijven en instellingen die op deze markten actief zijn. Ook ontmoet u potentiële zakenrelaties en deelt u ervaringen met andere Nederlandse ondernemers.
Naast collectieve bedrijfsbezoeken krijgt u de mogelijkheid om zakelijke gesprekken te voeren, bijvoorbeeld tijdens gezamenlijke veld- of bedrijfsbezoeken, een seminar en de netwerkbijeenkomst. Als u zich registreert voor de matchmaking voert u een-op-eengesprekken met mogelijke zakenpartners.

Aanwezigheid hoogwaardigheidsbekleders
De aanwezigheid van minister Kaag en zakelijk missieleider Hans de Boer geeft u een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en/of verder uit te bouwen. Daarnaast kunt u van de mogelijkheid gebruikmaken om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders.

Deelname aan half of volledig programma
De missie duurt 4 dagen: 3 en 4 februari in Israël, en 5 en 6 februari in de Palestijnse Gebieden. Bij de inschrijving kunt u aangeven of u één of beide bestemmingen wilt bezoeken.
Als u beide bestemmingen bezoekt, proberen wij om voor u aanvullende programmaonderdelen te organiseren. Ook als het initiële programma voor dit land zich niet richt op uw sector. Bijvoorbeeld als u de markt op gebied van ICT-consulting zowel in de Palestijnse Gebieden als in Israël wilt verkennen.
Marktkansen Israël
Israël is een economisch powerhouse in de regio met een indrukwekkend innovatie-ecosysteem en internationaal sterk concurrerende hightechsector. Het bilaterale handelsvolume bedroeg bijna € 4 miljard in 2018.
Bij het bezoek aan Israël ligt de focus op onderstaande 2 sectoren. Per sector leest u meer over de kansen voor u als Nederlandse ondernemer.

 - HTSM
 - Circulaire toepassingen & innovaties

Marktkansen Palestijnse Gebieden
De economische betrekkingen met de Palestijnse Gebieden zijn relatief beperkt, maar nemen toe. Het handelsvolume bedroeg € 28 miljoen in 2018. Hierbij ligt de focus op de sectoren agri & food en ICT.
Bij het bezoek aan de Palestijnse Gebieden ligt de focus ook op deze 2 sectoren. Per sector leest u meer over de kansen voor u als Nederlandse ondernemer.

 - Agri & food
 - ICT

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.
Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Kosten
Deelname aan de volledige missie waarbij u beide bestemmingen bezoekt, kost € 950 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 475 per extra deelnemer.

Wilt u maar 1 van de 2 bestemmingen bezoeken, dan betaalt u € 475 per organisatie (maximaal 2 deelnemers). Iedere extra deelnemer betaalt ook € 475.

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Het dienstenpakket bevat netwerkevenementen, deelname aan de collectieve programmaonderdelen, matchmaking, collectief lokaal vervoer en ondersteuning door de organisatie.
Reis- en verblijfskosten en kosten voor eigen afspraken zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.
Aanmelden
Meld u aan voor deelname​ Dat kan tot en met 15 december. Wilt u gebruikmaken van de matchmaking, meld u dan uiterlijk 9 december aan.
RVO.nl vindt het belangrijk dat de bedrijven en kennisinstellingen die meegaan binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie.
Let op: de Nederlandse overheid ontmoedigt al jaren economische relaties met bedrijven in Israëlische nederzettingen in bezet gebied. De Nederlandse overheid verleent geen diensten aan Nederlandse bedrijven waar het gaat om activiteiten die zij ontplooien in of ten behoeve van Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Deelnemers aan deze missie worden tijdens de voorbereiding verder geïnformeerd over het ontmoedigingsbeleid.
Kijk voor meer informatie over Israël en de Palestijnse gebieden​en (de regels met betrekking tot) zakendoen met deze landen op de landenpagina’s op RVO.nl.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:
Margriet Veenstra, projectleider missies
E: margriet [dot] veenstra [at] rvo [dot] nl
Organisatie
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade in Tel Aviv, de vertegenwoordiging in de Palestijnse Gebieden en VNO-NCW.​