Oost NL

Economische groei vertraagt

In 2019 zwakt de groei van de Nederlandse
economie af. De ING verwacht voor 2019 een groei van 2,0%. Dat was 2,6% in 2018. We herkennen deze trend ook in Gelderland en Overijssel.

ING groei 2019

Volgens de nieuwste prognoses van de ING zal de economische groei in Gelderland 2,0% bedragen in 2019 (was 2,8% in 2018). Dit komt overeen met het landelijke gemiddelde. De ING voorspelt dat de Veluwe, inclusief 'Food Valley' rondom Wageningen, een bovengemiddelde groei zal laten zien in 2019, vanwege de evenwichtig samengestelde sectorstructuur. Logistiek knooppunt Rivierenland blijft dankzij de gunstige ligging nabij de A2 en A15 ook een sterke groeier.

Voor Overijssel verwacht de ING een groei van 1,8% in 2019 (was 2,6% in 2018). Overijssel heeft een stevige industriële sector, gericht op het buitenland, en merkt daarom direct de effecten van de groeivertraging in de eurozone. Hoewel de prognose voor Twente (groei 1,7% in 2019) wat achterblijft bij Noord- en Zuidwest-Overijssel (groei 2% in 2019), merkt de ING op dat Twente behoorlijk aan de weg timmert. De bank verwijst daarbij onder meer naar de Regiodeal en activiteiten van bedrijven als Demcon en Lithium Werks.