Oost NL

Di-Plast brengt vraag en aanbod van recyclaat bij elkaar met matrixtool

Hogere kwaliteit gerecycled plastic, zodat het beter kan worden hergebruikt. Dat is de insteek van het INTERREG-project Di-Plast. Kunststof hergebruiken is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Di-Plast ontwikkelt digitale tools die barrières om recyclaat te gebruiken doorbreken. Een van die tools is een matrix waar kunststofleveranciers en verwerkers elkaar kunnen vinden. Polymer Science Park ontwikkelt de tool samen met Universiteit Osnabrück en JADS. 

Ubbnk buizen

Er is veel recyclaat aanwezig op de markt en er is ook voldoende vraag, maar er is vaak sprake van een mismatch. “Potentiële afnemers zijn nog erg ingesteld op ‘virgin-kunststof’. Die geven bij recyclaat al snel aan dat die niet precies dezelfde eigenschappen bezit als het materiaal dat ze gewend zijn”, vertelt Martine Bonnema, projectleider kunststoffen bij Polymer Science Park (PSP). Zij werkt binnen Di-Plast aan een tool om het gemakkelijker te maken om gerecycled kunststof te gebruiken. 

Vraaggestuurde Standaarden

Daarmee borduurt de tool voort op een eerder project van de Provincie Overijssel: ‘Vraaggestuurde Standaarden voor recyclaat’, een nationaal project waar Oost NL en PSP aanjager waren: “Daar zijn we opzoek gegaan naar vragen als ‘Wat zijn de eigenschappen en specificaties die nodig zijn in de markt en bij de verwerkers?’, ‘Welk beschikbare recyclaat zou je daarvoor kunnen gebruiken?’ en ‘Wat zijn de standaarden die je zou moeten opstellen zodat beide partijen er mee kunnen werken?’”, legt Bonnema uit. Dat proces begon door recyclaat naast virgin-kunststoffen te leggen en per productgroep te kijken welke eigenschappen matchten: “Dat ze bijvoorbeeld op qua sterkte en flexibiliteit op elkaar lijken. Die eigenschappen hebben we bij PSP ook zelf weer getest.”

Daar kwam uit dat recyclaat voor een aantal toepassingen een prima optie is. Bijvoorbeeld in de bouw, waar je ventilatieroosters of koppelstukken van recyclaat van zou kunnen maken. Bouw- en installatiebedrijf Ubbink, dat op zoek was alternatieven in hun productieproces. Jasper Klomps, international product manager bij Ubbink: “We zijn als Ubbink altijd op zoek naar duurzame oplossingen om zo de milieubelasting te minimaliseren. Waar het kan, worden onze producten geproduceerd van gerecycled materiaal. De tool heeft ons geholpen een geschikt recyclaat type te vinden voor een van onze materialen waar wij nu nog ‘virgin’ kunststof voor gebruiken. De eerste test resultaten lijken in ieder geval positief.”

Matrixtool

De matrixtool die binnen Di-Plast wordt ontwikkeld is een logisch vervolg van de Vraaggestuurde Standaarden. In de matrix kunnen bedrijven snel zien wat mogelijke alternatieven zijn voor grondstoffen. En andersom kunnen bedrijven die recyclaat leveren er achter komen wat de eisen vanuit de markt zijn. Zo heeft snijdt het mes aan twee kanten. De matrix bevindt zich nu nog in de pilot fase: “Het is bedoeling dat de matrix toegankelijk wordt voor bedrijven en dat we de data die er in staat verder verrijken, daar kunnen bedrijven zelf ook een bijdrage aan leveren”, aldus Bonnema. Samen met andere partners binnen Di-Plast werkt PSP er aan om de tool gebruiksvriendelijk te maken, zodat de drempel om gerecycled kunststof te gebruiken wordt verlaagd.

Di-Plast richt met tools zoals de matrix op verschillende sectoren, zoals de bouw en de (non-food-) verpakkingsindustrie, twee grootverbruikers van plastic: 40% van al het plastic wordt gebruikt in de bouw en 20% van al het plastic eindigt als verpakking. Beide sectoren gebruiken nog weinig gerecycled plastic; respectievelijk 18% in de bouw en 8% bij verpakkingen. Een oplossing voor dit probleem is om plastic uit de bouw en verpakkingsindustrie op een hoogwaardige manier te recyclen en de keuze voor recyclaat eenvoudiger te maken.

Diplast Pilots

Kennissessie

Om de bedrijven in aanraking te laten komen met de matrix en andere tools die binnen Di-Plast worden ontwikkeld organiseert het programma een online kennissessie. In de interactieve sessie wordt ingegaan het gebruik van digitale hulpmiddelen voor de toepassing van gerecycleerde kunststoffen in productieprocessen. Tijdens deze bijeenkomst gaan deskundigen op het gebied van kunststofverwerking dieper in op het gebruik van gegevens, sensoren, procesverbeteringen en materiaalkeuze. De bijeenkomst vindt plaats op 30 maart om 13.00 uur. Aanmelden kan via deze link.

Di-Plast Interref