Oost NL

Derde call FOOD2020 geopend

​Oost-Nederlandse bedrijven die werkzaam zijn in de levensmiddelenindustrie én die willen samenwerken met een Duits bedrijf uit de grensregio, kunnen vanaf nu hun projectvoorstellen indienen voor de derde call van het Nederlands-Duitse INTERREG VA project FOOD2020.  

Food2020

​De projectpartners moeten voldoen aan de Europese definitie van midden- of kleinbedrijf. De projectbudgetten bedragen 135.000 euro en het subsidiepercentage ligt op 50% (maximaal € 67.500 aan subsidie). Naast de personeelskosten van de partners worden er ook diensten van derden gefinancierd. Er moeten minstens twee mkb’ers deelnemen en er moeten zowel Nederlandse als Duitse bedrijven vertegenwoordigd zijn. Aanvullend kunnen de partners kennisinstellingen betrekken bij de projecten. De projectvoorstellen moeten gaan over innovaties in bijvoorbeeld de productie van nieuwe levensmiddelen, verbetering van processen, etc. 

Projectvoorstellen (projectplan, budgetplan en ondertekend aanvraagformulier) kunnen tot 29 mei 2019 om 12:00 uur 's middags via e-mail worden ingediend bij leadpartner DIL (info [at] food2020 [dot] eu). De formulieren kunt u downloaden via onze website www.food2020.eu.  

De aanvrager moet na een voorlopige selectie op 25 juni 2019 voor de adviesraad in Quakenbrück zijn projectidee presenteren en in een vragenronde openstaande punten toelichten. Op 25 juni 2019 kan aan drie projecten een positief advies over toekenning van subsidie worden gegeven.

INTERREG-programma

FOOD2020 is onderdeel van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland en wordt mede gefinancierd door de Europese Unie, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, het Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung van Niedersachsen, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. Het INTERREG VA-programmamanagement Eems Dollard Regio begeleidt het project.

Ervaringen FOOD2020

Bekijk hieronder een korte video over ervaringen van bedrijven met FOOD2020. 

Bijlage