Oost NL

Denk mee over de batterijstrategie Nederland

De ministeries van Economische Zaken & Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, Brainport Development, NWO en RVO organiseren een bijeenkomst over de nationale batterijstrategie van Nederland. Op donderdag 18 november gaan we met experts, belanghebbenden en ervaringsdeskundigen in gesprek om te komen tot een nationaal actieplan. In dit actieplan komt te staan hoe we de concurrentiepositie van Nederland in de batterijwaardeketen sterk kunnen vergroten.

Oost NL Batterijen

Achtergrond

De organiserende partijen hebben het afgelopen voorjaar gewerkt aan een call-to-action op batterij ontwikkeling in Nederland (PDF) die is onderschreven door stakeholders uit verschillende relevante sectoren en wordt ondersteund door de betreffende topsectoren. Om de call-to-action verder te brengen is een expertgroep samengesteld, die zich bezighoudt met het realiseren van een benchmark onderzoek en actieplan om Nederland als Europese batterijpartner te positioneren.

Wat gaan we doen?

De afgelopen maanden heeft PWC een benchmarkonderzoek uitgevoerd naar de markt van toekomstige batterijtechnologie en het nationale en internationale speelveld. Op 18 november presenteert PWC de resultaten van dit onderzoek. Daarna gaan we met de aanwezige experts, ervaringsdeskundigen en belanghebbenden in kleinere groepen uiteen om over specifieke thema’s en geïdentificeerde business opportunities uit het onderzoek door te praten. De resultaten uit deze sessies vormen, samen met het onderzoek van PWC, de basis voor een op te stellen nationaal actieplan (roadmap) voor de korte en (midden)lange termijn.

Deelsessies
In de deelsessies bespreken we de resultaten van het onderzoek en gaan we in gesprek over kansen en acties die nodig zijn om Nederland als Europese batterijpartner te positioneren. Dat doen we op de thema’s:

  • Nieuwe cellen en materialen;
  • Packs en systemen;
  • Recycling, re-use and second use;
  • Ondersteuning van het net;
  • Circulariteit;
  • Veiligheid.

Aanmelding

De bijeenkomst vindt plaats in The Green Meeting Center te Arnhem van 09.00-13.00. Inschrijven kan via deze link. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 9 november. De capaciteit is beperkt.

Rondleiding

Na de lunch wordt er voor belangstellenden een rondleiding bij Connectr Energy Innovation (connectr.nu) georganiseerd, waar vele ondernemers en kennisinstellingen in de energie en circulaire economie actief zijn.