Oost NL

Corvus Drones ontvangt financiering voor ontwikkeling drone voor gewasmonitoring

Corvus Drones uit Ede ontwikkelt een volledig automatisch vliegende drone die gewassen kan monitoren en data kan verzamelen in de glastuinbouwsector. Om haar technologie verder te ontwikkelen ontvangt Corvus Drones financiering vanuit het Innovatiefonds ION+, een innovatiefonds voor mkb-ers in Gelderland. Met deze financiering kan Corvus Drones haar techniek toepasbaar maken voor elke teelt in binnen- en buitenland. 

Corvus Drones

“Het doel van onze innovatieve drone is om glastuinbouwers te ondersteunen bij het tellen van kiemplanten, groeimonitoring, oogstvoorspelling en het voorkomen en bestrijden van ziektes en plagen,’’ legt Frans-Peter Dechering, co-founder van Corvus Drones uit. “Er is veel vraag naar data in kassen. Als kweker of teler is het bijna onmogelijk om kiemen dagelijks te tellen en analyseren. Dat gebeurt nu vaak steekproefsgewijs. Een drone die door de kassen vliegt, kan vanaf boven heel makkelijk data verzamelen,” aldus Dechering.

Duurzame voedselproductie

Corvus Drones creëert met haar technologie maatschappelijk rendement door duurzame productie van gezond voedsel. De drone vliegt zelfstandig door de kas en maakt met een speciale camera opnames van de kiem- of jonge planten. Dechering legt uit: “In minder dan een half uur kan de drone 5.000m2 kas met planten monitoren. De beelden worden geanalyseerd door artificial intelligence. Zo levert de drone zeer nauwkeurige metingen in kort tijdsbestek.”

Dat betekent meer informatie over de (kiem)planten en daardoor een efficiënter (groei)proces tegen lagere kosten. Een relevante innovatie, vertelt Dechering: “We willen graag bijdragen aan het verder verduurzamen van de voedingsproductie, maar die transitie kost veel arbeidsinzet. Terwijl de  behoefte aan voedsel wereldwijd groeit. Om efficiënt én duurzaam te voedsel te kunnen produceren is robotisering essentieel. Met onze drone hebben we daar een instrument voor in handen.”

Financiering voor innovatie

De financiering aan Corvus Drones wordt verstrekt uit ION+. ION+ is een innovatiefonds voor mkb’ers in Gelderland en wordt gefinancierd door een bijdrage uit het Europese subsidieprogramma OP-Oost en een cofinanciering van de provincie Gelderland. Oost NL is fondsmanager en verstrekt de financiering aan Gelderse mkb-ers in de meest risicovolle innovatiefase. De financiering van ION+ gebruikt Corvus Drones om haar techniek verder te verbeteren. “We willen onze technologie breed toepasbaar maken, dus voor elke teelt, in binnen- en buitenland. Daar is geld voor nodig. De financiële impuls vanuit ION+ helpt ons daarbij. Hiermee ronden we onze ‘pre-seed round’ af, een belangrijke mijlpaal,” aldus Dechering. 

Lise van den Bosch, investment manager Food bij Oost NL: “Voldoende voedsel produceren voor een groeiende wereldbevolking is een grote maatschappelijke uitdaging. Met haar innovatieve technologie heeft Corvus Drones een oplossing in handen. De vraag naar deze oplossing is groot en dat maakt het product ook commercieel interessant. Het is mooi dat we daar met ION+ een bijdrage aan kunnen leveren.”