Oost NL

Consortium aan de slag met recycling plasticfolie

Het Polymer Science Park (PSP) gaat samen met Attero, Lankhorst Engineerd Products , Sphere en Oerlemans Packaging onderzoek doen naar hoogwaardig hergebruik van zogeheten lagedichtheidpolyetheen (LDPE) uit huishoudelijke stromen. LDPE vind je in huishoudens vooral terug in verpakkingsfolies, drinkkartonnen, plastictassen of speelgoed. Het recyclaat van die producten gebruiken is voor bepaalde toepassingen nog een grote uitdaging. Oost NL ondersteunde PSP bij de aanvraag voor subsidie voor het project bij het Afvalfonds.

Beeld Pact to Act landscape

Knelpunten  bij de recycling van afvalstromen LDPE zijn onder andere de stabilisatie, vervuiling en geur van het materiaal. Door meer inzicht te krijgen in de oorzaken en de oplossingen van deze knelpunten, kunnen deze secondaire kunststofstromen (recyclaat) worden gebruikt als bijvoorbeeld plaatmateriaal voor verschillende markten, zoals als weg- en waterbouw. Bij voorkeur komt het recyclaat weer de in de verpakkingsmarkt terug, tot nieuwe folies.

Technische innovatie

Om de kwaliteit van de recyclaat materialen te verbeteren is technische innovatie nodig. Door te innoveren samen met een aantal partners in de kunststofketen, van leverancier, tot verwerker en eindgebruiker, denkt het consortium echt het verschil te kunnen maken. Door in de keten samen te werken is het gemakkelijker om knelpunten te identificeren, van elkaar te leren en tot oplossingen te komen. Concrete doelstelling van het consortium is om twee toepassingen te kunnen presenteren na afloop van het project.

Oost NL ondersteunde PSP bij het indienen van dit voorstel bij het Afvalfonds, zo is er budget voor het project beschikbaar gekomen. De ondersteuning kwam voort het programma P>Act (Van Pact naar Act) dat ketens van bedrijven, overheden, innovators/startups en kennisinstellingen samenbrengt, om te bouwen aan nieuwe circulaire kunststofketens.

Kunststofketens sluiten

Het sluiten van kunststofketens, zoals bij verpakkingsmateriaal, is een belangrijke manier om toe te weken naar een circulaire economie. Oost NL ondersteunt op verschillende manieren initiatieven en bedrijven die zich met circulariteit bezig houden. Zo geeft het P>Act ook toegang tot de  'Subsidie Ketensamenwerking circulaire kunststoffen'. De provincie Overijssel stelt de subsidie beschikbaar voor de uitvoering van een kunststofketenproject. De subsidie is bedoeld voor een samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal drie, niet in een groep verbonden, rechtspersonen uit de kunststoffenindustrie.​