Oost NL

Business in Twente trekt bedrijven

​Als mooie bedrijven zich in de regio vestigen, is dat voor heel Twente goed. Daarom spannen gemeenten zich sinds twee jaar gezamenlijk in voor Business in Twente (BiT). Met klinkende cijfers: het aantal arbeidsplaatsen dat werd binnengehaald verdubbelde. 'BiT hoeft zich niet meer te bewijzen, het rendement is goed', vindt burgemeester Arco Hofland van de gemeente Rijssen-Holten en voorzitter van stuurgroep BiT.

INN Twente BiT

De cijfers liegen er niet om. In 2016 kwamen nog 10 bedrijven van elders naar Twente, goed voor 102 arbeidsplaatsen. Sinds de extra inspanning door Business in Twente maakten in 2017 al 16 bedrijven de stap naar onze regio, met 250 banen als resultaat. En in 2018 stond de teller half november al op 13 nieuwe bedrijven met 254 arbeidsplaatsen. Een resultaat om trots op te zijn, vindt Hofland. 'De andere werkwijze waarbij drie extra formatieplaatsen zijn toegevoegd aan het acquisitieteam van Oost NL om bedrijven naar Twente te halen, werpt overduidelijk vruchten af'.

Maar los van de extra inspanningen door acquisiteurs is er nog een ander groot verschil: de samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten is veel intensiever geworden. 'Iedereen gaat met elkaar om tafel, op ambtelijk en bestuurlijk niveau, is open en eerlijk over waar kansen liggen en delen wat er speelt. In het begin was dat nog wat vreemd en hielden mensen nog wel wat kaarten voor de borst. Maar nu iedereen ziet dat we door samenspel veel meer bereiken dan wanneer ieder voor zich bedrijven gaat werven, wordt het overleg steeds opener'. Elkaar wat gunnen dus, en niet ieder apart de boer opgaan om het eigen bedrijventerrein maar vol te krijgen.

Oost NL speelt volgens Hofland een grote rol in het succes van BiT. 'Zij weten natuurlijk als geen ander waar nog mogelijkheden zijn en wat waar zou passen. De vestiging van Lithium Werks, een enorme opsteker voor Twente die op korte termijn kan leiden tot heel veel nieuwe arbeidsplaatsen, is in de positieve cijfers nog niet eens meegenomen. Daarin heeft Oost NL ook een belangrijke rol gespeeld'.

Volgens de burgemeester en stuurgroep-voorzitter is het van belang niet terug te vallen in het ieder-voor-zich-denken. 'Het is begrijpelijk dat ambtenaren en bestuurders graag zien dat hun gemeente wordt uitgekozen als vestigingsplaats. Maar ons gezamenlijk belang is dat we als Twente de achterstanden inlopen op het gebied van werkgelegenheid. Als een groot bedrijf zich in Twente vestigt is dat ook goed voor inwoners van Rijssen-Holten, zo groot zijn de afstanden hier niet. En werkgelegenheid is een belangrijk issue voor het welzijn en de welvaart van de hele regio'.

De signalen zijn dat Twente inmiddels wat meer in de pas loopt met de landelijke stijging van de werkgelegenheid, en daar heeft BiT zeker aan bijgedragen. 'Grote parken als High Tech Systems Park, XL Businesspark Twente en Technology Base raken er nu ook meer bij betrokken. Dat vergroot de kansen voor Twente als vestigingsplaats alleen maar. Het besef dat we het hier met elkaar moeten doen, groeit'.

Eén van de bedrijven die dankzij de inspanningen in het kader van BiT heeft gekozen voor Enschede als vestigingsplaats is het Chinese Sinoma Wind Power Blade. Het Chinese moederbedrijf van Sinoma Blade is wereldwijd één van de grootste producenten van windmolenbladen voor energie- opwekking. De Nederlandse vestiging gaat in maart 2019 open aan de Hengelosestraat in Enschede, op een steenworp afstand van de Universiteit Twente. Daar wordt een nieuw bedrijf neergezet. In eerste instantie zullen zich daar de Research en Development afdeling en marketing vestigen. 'Afhankelijk van hoe onze overzeese markt zich ontwikkelt, willen we op de duur als dat nodig is ook nog een fabriek in Europa neerzetten', zegt business-manager George Wang.

De aanwezigheid van de Universiteit Twente zo vlakbij was een belangrijke factor om voor Enschede als vestigingsplaats te kiezen. 'De UT is bekend om het onderzoek naar composiet - materialen. Dit kan ons helpen om de beste research te doen naar deze materialen, en talenten in te schakelen. Onze windturbinebladen worden namelijk van deze materialen gemaakt. Ook belangrijk was dat Enschede vlakbij de Duitse grens ligt, en in Duitsland hebben wij veel potentiële klanten'.

Over de hulp van Oost NL heeft het Chinese bedrijf niets dan lof. 'Wij hebben prima hulp gekregen bij het opzetten van deze nieuwe tak, vooral van onze contactpersoon Bart van 't Ende. Hij hielp ons een goed kantoor te vinden, ons te registreren etcetera. Daar zijn we heel dankbaar voor'.

Duurzame versterking van Twentse economie
De stuurgroep Business in Twente is verantwoordelijk voor de extra inzet op gezamenlijke acquisitie voor Twente. Dit doet ze onder meer door nieuwe bedrijven aan te trekken en door uitbreidingsinvesteringen te faciliteren. Ook wordt gezorgd voor verankering van bestaande bedrijven en matchmaking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Dit doet BiT samen met regionale account managers. Oost NL verzorgt de acquisitie. De veertien Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel financieren dit programma.