Header fallback 1

Borg Energy Storage kan met investering verdere stappen zetten in thuisopslag van zonne- en windenergie

Borg Energy Storage heeft een slimme manier bedacht om zonne- en windenergie op te slaan in een buffervat en dit met gebruik van algoritmes op het juiste moment om te zetten in warmte. Zo kunnen bedrijfspanden en woonhuizen op een duurzame en slimme manier worden verwarmd. Met een financiering van investeringsfonds NAVUS Ventures en uit ION+2, het fonds voor innovatieve ondernemers in Oost-Nederland, gaat Borg verder met het ontwikkelen van hardware en algoritmes. Ook wil het bedrijf aan het einde van dit jaar het eerste Borg-opslagsysteem naar de markt brengen.

Slimme warmtebatterij.jpg

Energieopslag is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Zonne- en windenergie leveren niet constant dezelfde hoeveelheid energie op. Door deze energie op te slaan, kan het op een later moment worden gebruikt. Borg heeft hiervoor het Borg-opslagsysteem bedacht, dit is een buffervat onder de grond. Hierin wordt energie opgeslagen als warmte (thermische energie), die op dagen met minder zonne- of windenergie wordt gebruikt om het huis te verwarmen.

"Wij geloven dat woningbouw de beste markt is om thermische energie in grote hoeveelheden precies daar op te slaan waar het later gebruikt wordt", zegt Joost Spanjer, medeoprichter van Borg. "Buffering, het opslaan en herverdelen van energie, is essentieel voor de overgang naar hernieuwbare bronnen, omdat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. Bedenk ook dat buffering van thermische energie veel kostenefficiënter is dan batterijtechnologie. Op basis van de huidige marktomstandigheden ligt de terugverdientijd voor een Borg ruim onder de 10 jaar. Afhankelijk van het gebouw kan dit nog flink lager uitvallen."

Ian de Graaff, investment manager bij fondsmanager Oost NL: ‘’In deze veranderende tijden is het van belang de energietransitie te versnellen. Borg heeft een slimme oplossing om duurzame warmte op te slaan. We zijn trots dat we Borg vanuit het ION+2 fonds kunnen helpen bij een volgende stap om deze oplossing op de markt te brengen.”

De middelen van het ION+2-fonds komen uit het REACT-EU-programma. Met REACT-EU stelt de Europese Unie geld beschikbaar voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Voor ION+2 wordt een bedrag van € 5,5 miljoen ingezet.

REACT OP-Oost