Oost NL

BOOST presenteert Industriekompas met visie op industrie in Oost-Nederland tot 2030

Door de ontwikkeling van digitale technologieën en robotisering verandert de industrie in Oost-Nederland. Deze transformatie aangejaagd door veranderende economische verhoudingen in de wereld, de klimaatproblematiek, de toenemende schaarste aan grondstoffen en de vergrijzing. Om klaar te zijn voor deze veranderingen heeft BOOST samen met haar partners, waaronder Oost NL, een visie op de toekomst ontwikkeld. Deze is samengevat in het Industriekompas Oost- Nederland. In december is dit kompas aangeboden aan Eddy van Hijum, gedeputeerde van de provincie Overijssel.

Boost Industriekompas.jpg

Oost-Nederland loopt voorop
Er is een breed gedragen, ambitieuze en langjarige impuls nodig om de voorsprong die er nu is op het gebied van technologie en industriële kwaliteit te behouden. Industriële innovatie en digitalisering worden het vliegwiel van onze productiekracht, de zuurstof van onze arbeidsmarkt en de graadmeter van ons concurrentievermogen. Daarbij komt dat de digitaliserings- en innovatiekracht van de maakindustrie als geen ander bijdraagt aan maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie en circulair ondernemerschap.

Eddy van Hijum, gedeputeerde Overijssel: “We hebben in Oost-Nederland een aantal prachtige bedrijven die landelijk én Europees als voorbeeld kunnen worden gezien, zoals KALTENBACH I GIETART in Hengelo. Zij hebben in 2020 gebruik gemaakt van de BOOST Vitale Industrie Voucher om hun businessmodel te herzien en door structurele veranderingen door te voeren kon de vestiging GIETART in Hengelo haar bestaansrecht behouden. Die bedrijven moeten we koesteren en voeden. BOOST is de toekomstvisie en biedt met het kompas dat ontwikkeld is een prachtig middel om die concurrentiepositie vast te houden en te versterken. En om als voorbeeld te dienen voor alle andere bedrijven die voor grote opgaven staan.”

Lees hier het Industriekompas.

BOOST is dé navigator voor een slimme en schone industrie. Het onafhankelijke platform voor Smart Industry en Circulair ondernemen in Oost-Nederland. Hier werken bedrijven, intermediairs, overheid en de onderwijsinstellingen samen aan het realiseren van een concurrerende en duurzame industrie. Oost NL is een van de kernpartners van BOOST.