Oost NL

Beursgenoteerd KWS vestigt hoofdkantoor groenteveredeling in Wageningen

​Het Duitse beursgenoteerde bedrijf KWS is één van de voornaamste veredelingsbedrijven ter wereld. KWS focust zicht op de veredeling, productie en verkoop van zaad voor mais, suikerbieten, granen, aardappel, koolzaad en zonnebloemen. KWS past geavanceerde veredelingsmethoden toe.

KWS

De globale groentezaadmarkt is naar schatting ruim 5 miljard euro en groeit nog steeds. Belangrijke factor voor de sterk stijgende productie van groenten is toenemend bewustzijn voor gezonde, vitaminerijke voeding gepaard met een sterk groeiende wereldbevolking.

KWS heeft zich ten doel gesteld de huidige portfolio verder te verbreden met de opzet van een Business Unit Vegetables. Daartoe is binnen KWS vanaf juli 2018 een plan ontwikkeld dat dit voorjaar is goed gekeurd.  De ambitie is over 10 tot 20 jaar tot de spelbepalende spelers in de wereld van groentezaden te behoren. Het plan van aanpak van KWS is gebaseerd op drie pijlers. De belangrijkste pijler is de opbouw vanaf scratch van nieuwe veredelings programmas in de belangrijkste gewassen in de belangrijkste markten. Een tweede pijler is de opbouw van een licentie netwerk. De derde pijler is het doen van zeer gerichte acquisities, waarbij met name de acquisitie dienst doet als platform om van daaruit in de betreffende markt door te bouwen. Onderdeel van het plan is de vestiging van KWS Vegetables B.V. in Wageningen. 

Nederland heeft van oudsher een sterke positie in de internationale groenteveredeling en Wageningen is wereldwijd toonaangevend in plant science. In juni 2019 koopt KWS Pop Vriend Seeds, wereldmarktleider in spinaziezaad, op. Dit bedrijf teelt diverse rassen en kan het gehele jaar spinazie leveren aan professionele afnemers.

Oost NL en Invest in Holland ondersteunde KWS bij het zoeken naar een geschikte vestigingslocatie in Gelderland en introduceerde KWS in het netwerk. De komst van deze vestiging betekent voor de regio een investering van € 1.5 mln. en 20 arbeidsplaatsen.