Header fallback 1

Beter slapen en korter in ziekenhuis met bedkap Micro-Cosmos

Eerste Vroegefasefinanciering Gelderland toegekend aan Nijmeegse ziekenhuisinnovatie

Meer dan de helft van de patiënten in het ziekenhuis slaapt slecht, terwijl goede (nacht)rust juist belangrijk is voor een spoedig herstel. Micro-Cosmos uit Nijmegen ontwikkelt een verrijdbare bedkap om bij patiënten prikkels te verminderen en daardoor de rust en het herstel te bevorderen. Met een lening van Vroegefasefinanciering Gelderland (VFF Gelderland) kan het bedrijf de bedkap verder ontwikkelen en deze ook geschikt maken voor verpleeg- en verzorgingstehuizen. De lening voor Micro-Cosmos is de eerste lening vanuit VFF Gelderland, een instrument voor innovatieve ondernemers dat door de provincie Gelderland en de Rijksdienst voor Ondernemers is gefinancierd. Oost NL beheert het fonds.

Micro Cosmos

Eef Lamers met de bedkap van Micro-Cosmos

Overlast van licht en geluid van medische apparaten, kamergenoten en verpleegkundigen zorgen voor onrust en een slechte slaapkwaliteit. Bijna 60% van de patiënten verlaat het ziekenhuis met een slaaptekort en gemiddeld slaapt een patiënt anderhalf uur minder in het ziekenhuis dan thuis. Het gevolg hiervan is een langzamer herstel en langere ligduur.

Micro-Cosmos ontwikkelde een verrijdbare bedkap die je achter het bed van patiënten in het ziekenhuis plaatst. De kap zorgt voor geluidsdemping, lichtwering en geborgenheid. “Zowel in ziekenhuizen als verblijfsinstellingen kan onze oplossing zorgen voor meer rust, privacy en een verbeterde slaapkwaliteit. In deze veilige omgeving zal hiermee het herstelvermogen van de patiënt verbeteren. Dit kan zorgen voor vermindering van de verpleegdagen”, vertelt Eef Lamers, CEO van de startup.

Het idee om een eigen kleine wereld voor patiënten te creëren ontstond tijdens een ‘hackathon’ van het Radboudumc, vertelt Lamers: “De probleemstelling was: patiënten hebben geen eigen geborgen omgeving en hebben daar last van. Daar ontstond het eerste idee van de bedkap en dat hebben we  uitgewerkt. We hebben patiënten, verpleegkundigen, artsen en andere deskundigen geïnterviewd op verschillende ziekenhuisafdelingen en in revalidatieklinieken.” Een eerste prototype werd ingezet in het Radboudumc, afdeling Oncologie. “We ontvingen mooie reacties. Verpleegkundigen merkten dat patiënten rustiger waren en sneller in slaap vielen. Patiënten gaven aan dat ze de geborgenheid als prettig ervoeren.”

Financiering voor doorontwikkeling

Na die prille stappen, waarbij Micro-Cosmos onder meer gebruik maakte van De Startversneller en De Groeiversneller, investeert Oost NL nu via Vroegefasefinanciering Gelderland in de onderneming. “Zo kunnen we ons product verder doorontwikkelen, om deze ook geschikt te maken voor verpleeg- en verzorgingstehuizen. Daarnaast kunnen we de eerste stappen zetten om de bedkap op de markt te brengen. Oost NL biedt daarbij meer dan alleen financiering, ze denken en werken met je mee zonder op de stoel van de ondernemer te zitten”, zegt Lamers.

“Met een lening uit VFF Gelderland kan Micro-Cosmos hun veelbelovende innovatie verder ontwikkelen. En dat is precies wat we willen met VFF: innovaties, die bijdragen aan het oplossen van de opgaven van deze tijd verder helpen met de broodnodige financiering in de eerste fasen van hun ontwikkeling. Zodat ondernemers hun energie kunnen besteden aan het verder ontwikkelen van hun innovatie. Want hoe mooi zou het zijn als deze innovatie helpt bij een spoedig herstel in het ziekenhuis? En zo niet alleen bijdraagt aan een gezonder Gelderland, maar ook aan inkomen en werkgelegenheid in Gelderland”, aldus gedeputeerde Helga Witjes voor Economie.

Bert Holtrigter, investment manager Health bij Oost NL, “Micro-Cosmos heeft een potentiële oplossing gevonden voor een probleem waar veel ziekenhuispatiënten last van hebben. De kap zorgt voor een comfortabeler verblijf in het ziekenhuis en daarmee een spoedig herstel. Dat betekent dat mensen mogelijk minder lang in het ziekenhuis verblijven, wat een kostenbesparing oplevert. Om de zorg toegankelijk te houden is het essentieel om in innovaties te investeren die de kwaliteit van de zorg verbeteren en de kosten reduceren.”

Eerste Vroegefasefinanciering Gelderland

Vroegefasefinanciering Gelderland is een financieringsinstrument voor ondernemers in Gelderland die zich in een vroege fase bevinden. Met de financiering kunnen starters en mkb-ondernemingen onderzoeken of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De Gelderse startup ondersteuningsprogramma’s Briskr (Health), Orion (Tech) en StartLife (Food) vormen de loketten voor VFF. Bij de business developers van de loketten (maar ook van Oost NL)  kunnen starters terecht met vragen over de mogelijkheden van VFF. VFF Gelderland wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de provincie Gelderland. Oost NL is fondsmanager. Meer informatie over de regeling is hier te vinden.

Ook voor Overijsselse ondernemers is de Vroegefasefinanciering beschikbaar.