windmolen

Meerjarenplan 22-25

Meer impact voor Oost-Nederland, met elkaar

Het meerjarenplan is onze richting voor de komende vier jaar. De plannen daarin bouwen voort op het fundament van onze activiteiten van de afgelopen jaren. Op twee manieren zetten we een nieuw accent in dit meerjarenplan. We richten ons expliciet op het realiseren van maatschappelijke impact naast het realiseren van direct economische impact. Ook zetten we met een samenhangende aanpak onze capaciteiten en middelen gerichter in om de innovatieve ondernemers-ecosystemen in Oost-Nederland te versterken. We streven naar blijvende impact, steeds opnieuw, met elkaar. 

Download het meerjarenplan

Voor een visuele weergave van ons meerjarenplan is deze praatplaat gemaakt. 

Praatplaat (klik voor vergrootte weergave)