Oost NL

Klachtenprocedure

Oost NL wil graag dat u tevreden bent over haar diensten. Wij hechten veel waarde aan goede contacten met onze relaties en stakeholders. Daarom werken we voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten.

Het kan echter wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we dat graag van u. Wij proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar uw klachten/verbetervoorstellen. Soms is een goed gesprek voldoende om uw onvrede weg te nemen. Als dit niet afdoende is, dan hebben we een klachtenregeling.

Hoe dient u uw klacht in?

  • Mondeling: eenvoudige, snel oplosbare klachten worden meteen afgehandeld.
  • Schriftelijk: is uw klacht niet zo eenvoudig, dan kunt u hem beter op papier/mail zetten. Vermeld hierbij uw naam, datum, en een zo concreet mogelijke omschrijving van de klacht. Wij vragen u ook om tegelijkertijd met uw klacht een verbetervoorstel in te dienen.

Zowel mondeling als schriftelijk kunt u zich wenden tot Annika Teekman. Haar contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Uw klacht wordt in behandeling genomen door Wendy de Jong, de algemeen directeur van Oost NL. Zij bevestigt schriftelijk dat de klacht is binnengekomen en binnen welke periode de klacht inhoudelijk behandeld is. Ons streven is binnen een reactietermijn van maximaal drie weken. Vervolgens informeren wij u over de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en over de eventuele maatregelen die daar uit voortvloeien.

Alle klachten en de afhandeling daarvan worden door ons geregistreerd en drie jaar bewaard.