Oost NL

Smart Energy

De maatschappij vraagt om duurzame alternatieven voor de centrale opwekking en distributie van fossiele energie: olie, gas en elektriciteit uit centrales. De toepassing van geïntegreerde, slimme netwerken - ‘smart grids’ - kan de energievoorziening radicaal veranderen.

Deze ‘tweeweg’-systemen faciliteren het decentraal opwekken, opslaan en distribueren van energie en zorgen voor balancering met het centrale net. Smart grids kennen uiteraard fysieke infrastructuur, maar hun ‘intelligentie’ ligt vooral in de ondersteunende producten en diensten, zoals ‘smart’ energiemanagement (afstemming van vraag en aanbod, vraagsturing) en energiebesparing. Dit hangt nauw samen met de intrede van het ‘Internet of Things’ in de energiewereld. Het ‘Internet of Energy’ biedt kansen voor cross-overs met sectoren als High Tech, ICT, Agro-Food en Maakindustrie.

Smart Grid Alliance

Het programma ‘Smart Grid Alliance’, dat we eerder in opdracht van de provincie Gelderland samen met APPM en DNV-GL hebben opgezet, bouwen we verder uit. Dit in samenwerking met onder meer GreenTechAlliances en energienetwerkbedrijf Alliander. We ondersteunen initiatieven die moeten leiden tot commerciële marktintroducties van innovatieve producten. Onze rol is het begeleiden van de opzet van publiek-private samenwerkingsvormen en het betrekken van innovatieve mkb-ondernemers bij de vorming van consortia.

Zo werken we mee aan de verdere uitbouw van het initiatief Watt Connects dat zich richt op de inpassing van energie-innovaties in de bestaande energie-infrastructuur. Dat deden we door mkb’ers en ontwikkelaars van innovatieve energieconcepten bij dit kennisplatform annex demonstratiecentrum te betrekken. En we droegen bij aan de ontwikkeling van een slim energiesysteem voor levering en uitwisseling van onder meer restwarmte tussen industriële gebruikers en afvalverwerker AVR op industrieterrein InnoFase in Duiven.