Oost NL

Biobased Economy & Recycling

De biobased economie draait om het (her)gebruik van organisch afval en restmateriaal, in antwoord op de schaarste aan grondstoffen en onze toenemende energiebehoefte.

Zo geeft ‘biobased’ invulling aan het begrip circulaire economie: het duurzaam gebruik van natuurlijke, niet-fossiele bronnen voor voeding, andere hoogwaardige producten en energie. Dit kan bijdragen aan de gewenste energietransitie, door het winnen van energie uit biomassa en restmaterialen. Bij onze inzet voor de biobased economie leggen wij dwarsverbanden met sectoren als Agro-Food, Life Sciences, High Tech (Chemie) en Maakindustrie.

Biobased in Oost-Nederland

Oost-Nederland telt van alle regio’s in ons land verreweg het grootste aantal biobased projecten. BIC-ON (Bio-economy Innovation Cluster Oost-Nederland) versterkt de profilering van de regio rond het thema Biobased Economie. Leidraad daarbij is de gemeenschappelijke agenda van de provincies rond de onderwerpen natuurlijke vezels, slib- en mestverwerking, verse biomassa en algen, met energie als verbindende factor. Wij leveren onze bijdrage bij de ontwikkeling van biobased business cases. Macro-economische ontwikkelingen, zoals de daling van de olieprijs in 2015, maken het echter moeilijk om tot rendabele business cases te komen. De steun van de overheid is daarom vooralsnog onontbeerlijk.

Papier- en kartonindustrie

De focus van onze biobased-activiteiten ligt op het thema 'vezels', vanwege de voor Gelderland belangrijke economische activiteiten in de papier- en kartonindustrie. Die inzet is een kwestie van lange adem maar loont zich wel, laat de case van papierfabriek Parenco in Renkum zien. Daar zijn we vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven voor het valoriseren van cellulose uit oud papier. We stimuleren de samenwerking van Parenco met innovatieve mkb-bedrijven, zoals Opure, Bumaga en Dyadic, maar ook met bijvoorbeeld de HAN en het Waterschap Vallei en Veluwe.