Oost NL

Future Proof

Slechts 21 procent van de gebruikte kunststof wordt gerecycled. In het belang van de duurzame en koolstofneutrale economie moet dit percentage omhoog. De Proeftuin Recycling - Future Proof Polymers in Zwolle is het eerste initiatief in Nederland dat werkt aan experimentele ontwikkeling rondom kunststofrecycling.

De nieuwe proeftuin maakt het mogelijk op een effectieve en efficiënte wijze projecten uit te voeren en te organiseren met partijen in de keten, zoals materiaalleveranciers, kunststof recyclers, compounders, verwerkers en producenten. Door samenwerking met partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid, biedt het initiatief de mogelijkheid

voor kennisbundeling en de faciliteiten om samen de techniek van kunststofrecycling praktisch toe te passen. Innovatie binnen de proeftuin is onder andere gericht op betere scheidingstechnieken, dit maakt inzet van recyclaat in hoogwaardige kunststofproducten mogelijk (up-cycling).

De initiatiefnemers voor deze proeftuin zijn onder andere Attero, Beutech, DSM, Van Werven, Trending Industries, diverse kennisinstellingen en 32 leden van het Polymer Science Park.

Ontwikkeling

Oost NL ondersteunde het Polymer Science Park bij de ontwikkeling van de proeftuin, het organiseren van matching, het betrekken van partners en de EFRO-financiering vanuit de provincies Overijssel en Gelderland.

www.polymersciencepark.nl