Oost NL

Applied Gaming & Service Design

Serious (of Applied) Gaming kan bijdragen aan innovatie in Oost-Nederlandse topsectoren als Agro-Food, Energie- & Milieutechnologie, Life Sciences & Health, High Tech en Maakindustrie. In de vroege ontwerpfase genereert gaming al feedback van potentiële gebruikers. Die feedback vindt zijn vertaling in een betere functionaliteit en gebruikerservaring en resulteert uiteindelijk in een hogere product- en servicewaarde. De zorg is bij uitstek een sector waar gebruikerservaring en gedragsbeïnvloeding cruciaal zijn. Gamingtechnieken kunnen daarom in therapie een belangrijke rol spelen.

Oost NL werkt mee aan de oprichting van Incubator Yellow Riders, die startende bedrijven in de gamingindustrie wil ondersteunen bij vraagstukken rond innovatie, human capital en internationalisering. De provincie Gelderland draagt bij met financiering. Deze incubator begon als initiatief onder de naam Game Garden Gelderland en is gevestigd aan het Gele Rijdersplein in de Innovatiefabriek Arnhem.

Gaming in de zorg

Als accelerator voor serious gaming mikt Yellow Riders in eerste instantie op de zorg, bijvoorbeeld door het organiseren van challenges voor de revalidatiezorg. Concrete projecten zijn er rond thema’s als dementie (met zorgverzekeraar VGZ) en niet-aangeboren hersenbeschadiging (met ziekenhuis Rijnstate). Er is nauwe samenwerking met de kennisinstellingen HAN en Artez, die start-ups, spin-offs en business cases inbrengen. Daardoor kan Yellow Riders bijdragen aan de profilering van Arnhem en Gelderland als gaming-hotspot.

In bredere zin spelen design (industrial, fashion, games) en architectuur een belangrijke rol in productontwikkeling. We brengen daarom ontwerpers in contact met productontwikkelaars uit andere sectoren om hen te laten samenwerken aan technologische innovaties en service design waarin de klant centraal staat.

Kennis en creativiteit

De combinatie van hoogwaardige kennis (in Nijmegen, Wageningen, HAN) en creativiteit (uit Arnhem) is een goede voedingsbodem voor de ontwikkeling van de games sector in onze regio. Om deze kans te benutten leggen we de bouwstenen voor de ontwikkeling van een ‘Game Garden’, een fysieke incubator in Arnhem rond de pijlers: ondersteuning van innovaties, human capital en internationalisering.

Gaming industrie

Game Incubator Yellow Rider reserveert financiële middelen voor de ontwikkeling van de Gelderse gaming industrie, gericht op het starten van nieuwe bedrijven en de ontwikkeling van innovatieve producten. Hierbij stimuleren we dat het bedrijfsleven eveneens mee investeert in applied gaming. We zorgen voor de projectplanning en benaderen voor de realisatie grote marktpartijen als VGZ, Siza, Sint Maartenskliniek en ziekenhuizen, zoals Rijnstate. Met deze samenwerking versterken we de positie van de kennisinstellingen HAN en Artez die we zien als leverancier van start-ups, spin-offs en business cases.

Productontwikkeling

Industrieel ontwerp, architectuur, fashion design en games design zijn essentieel voor productontwikkeling. De betrokkenheid van professionele ontwerpers bij productontwikkeling vergroot de slagingskans van nieuwe producten. Daarom leggen we verbindingen tussen ontwerpers en productontwikkelaars uit andere sectoren. We laten ze experimenteren met nieuwe vormen van productie- en dienstenorganisaties en leveren hiermee een wezenlijke bijdrage aan het realiseren van technologische innovaties en service design waarin de klant centraal staat. Zo helpen we de vormgever, architect of (multimedia)designer de weg te effenen naar flexibele, klantgerichte maatwerkoplossingen.